Zápisky o tvorbě investičního portfolia

ÚvahyVyhodnocení portfolia

“Investujme to, co si nemůžeme dovolit ztratit!” Vyhodnocení PF za poslední půlrok

Jak si naše portfolio vedlo od září 2023 do února 2024 a vůbec za celý rok 2023, se podíváme v dnešním článku. Ale nejdřív se ohlédneme za něčím důležitějším, než je naše PF: za populárním investičním varováním, které ničí naše finanční uvažování.

Asi jste to všichni už někde četli, někdo vám to říkal, nebo jinak podprahově vmasírovával do vaší mysli. Mám na mysli známé investiční varování:

Investujte jen ty peníze, které si můžete dovolit ztratit.

“Zodpovědná” urbánní legenda

Toto varování najdeme skutečně všude. Mají ho na svých stránkách známí brokeři (XTB, eToro, …), investiční youtube kanály, investiční blogy, finanční srovnávače, nejrůznější investiční platformy a někdy i privátní investiční poradci, na které ale nebudeme ukazovat prstem. Oni to totiž všichni zmínění myslí dobře: chtějí varovat úplné nováčky, že investování není vždycky jen magický stroj na peníze a že u nezodpovědného investičního přístupu existuje reálná možnost, že o takto nezodpovědně alokované peníze nenávratně přijdeme.

Mně se ale tohle urbánní pořekadlo nelíbí – a to ani ve vztahu k nováčkům. Vytváří totiž úplně mylný předobraz investování v někom, kdo ještě žádnou představu nemá. Podivný emocionální předobraz aktivity, která je hazardováním s penězi, sofistikovanější verzí kasina, kde se prostě snadno může stát, že ráno má investor své účty prázdné.

Jak všichni víme, realita je úplně někde jinde. Zodpovědné investování, tedy to, co mají lidé vyslovující ono pořekadlo jistě na mysli, je přesným opakem této iluze. Kromě spotřeby je to jeden z mála způsobů, jak o svoje peníze nepřijít. Poslední inflační epizoda tuto skutečnost znovu zprostředkovala mnoha lidem, ale pojďme si ji ještě jednou připomenout na tomto obrázku.

Rozklad reálné hodnoty majetku ve výši 100 tis. Kč (= Kčs) od roku 1990, 1993 a 2000. Hodnoty v grafu jsou vždy ke konci daného roku. Data o inflaci pochází z dílny ČSÚ (Tab. 03.04.zprávy za rok 2023).

Ceny běžného spotřebního zboží se od Sametové revoluce zvedly téměř 8×, od rozpadu Československa 4× a od začátku milénia pak více než 2×. Tomu odpovídá i rozklad naspořených peněz udržovaných na běžných účtech: mluvíme zde o vysokých desítkách procent vypařených do modrého inflačního nebe.

Tento graf ilustruje situaci mnoha lidí, například i u nás v rodině, kteří si brali toto dobře míněné varování k srdci a investovali jen to, co si mohli dovolit ztratit. Tedy (možná s výjimkou nemovitosti) nic.

Není tedy čas opustit tyto nesmyslné zkratky a normálně lidem říkat, že investovat se musí zodpovědně – a vysvětlit, co to znamená –, ale musí se to prostě dělat s celým majetkem, o který nechceme přijít? Ukázat, že finance se mají chápat ve smyslu portfolia, kde nemovitost, chata i penzijko jsou jeho konzervativnější součástí a že tedy s další smysluplně velkou částí svých peněz je možné a často i vhodné nakládat dynamičtěji?

Není nakonec pravda (s jistým předporozuměním, že člověk nesmí dělat šílenosti), že přesně opačné tvrzení by mělo být mottem nové generace? Tedy:

Investujme* jen ty peníze, které se si nemůžeme dovolit ztratit.

* zodpovědně a dlouhodobě

Alespoň já se na to tak dívám a mimo investice držím jen ty peníze, se kterými jsem v pohodě, že se za čas vypaří.


A teď se už podívejme, jak si naše portfolio, které si nemůžeme dovolit ztratit, vedlo za posledních půl roku. 😅

Nejprve telegraficky operace a rozhodnutí, která jsme udělali:

 • Dařilo se nám každý měsíc alokovat všechny přebytky příjmů do portfolia tak, aby se zhruba udržoval poměr dynamické vs. konzervativní části ~ 70:30. Pravidelné investování už má za ty roky charakter úplné běžnosti, asi jako čištění zubů.
 • Začátkem listopadu jsme udělali větší vklad do PF kvůli vyplaceným bonusům. Opět jsme nijak nečasovali trh a vrhli do něj peníze hned, jak byly k dispozici. Považuju to za důležitý krok v našem racionálním investičním vývoji.
 • Na podzim jsme také udělali větší nákup standardních státních dluhopisů s výnosem do splatnosti ~4,5% p.a., jak jsem nedávno referoval, a stále držíme profi-inflační dluhopisy. Důvodem zůstává zaručená schopnost ochránit před jakoukoli inflací => cíl konzervativní části PF; současně také expozice do CZK.
 • Pokračujeme v odpoutávání se od českých akcií. Konzistentně s dřívějšími kroky s redukcí pozic v ČEZv Monetě udržujeme strategii už žádné české akcie nekupovat a jejich dividendu alokovat jinde. Z toho důvodu také systematicky klesá zastoupení tohoto segmentu v celém PF, a to z maximálních téměř 30% k 7%. Tento trend bude pokračovat, protože naše střednědobá trpělivost s českým kapitálovým trhem se vyčerpala. 🤷‍♂️

A teď už k portfoliu samotnému.

Jak si vedlo celé PF?

Od konce září 2023 do konce února 2024 zvýšilo naše PF hodnotu o 11,6% a za celý rok 2023 pak o 20,2% (přepočteno do CZK). Od začátku inflační epizody, tedy od roku 2021 do současnosti, se zhodnotilo o cca 52%, zatímco inflace kumulativně dosáhla 32%. Reálně tedy celé portfolio během tohoto období obstálo a přineslo reálné zhodnocení 15,2%, tedy 4,6% p.a. nad inflaci. Tímto jsme dosáhli na náš dlouhodobý investiční cíl ~5% ročně nad inflaci i během této velmi náročné investiční a inflační fáze.

Náš závěr tedy je, že PF plní funkci, pro kterou jsme ho konstruovali, a náš investiční přístup se nám osvědčil a nebudeme jej měnit.

Vývoj PF za 7 let od počátku mapování vidíme na obrázku níže. Vlevo je zhodnocení podkladových aktiv, které dosahuje skoro 100%, tedy 9,4% ročně. Vpravo pak absolutní výnosy, jejich celkový nárůst a příslušný vnitřní výkon přes 12% ročně (bere v potaz časování trhu a vklady). Poslední prudký nárůst v grafu vpravo je dán jednak expanzí trhu, ale také umístěním většího vkladu v listopadu. Roční volatilita za poslední čtyři roky je okolo 9%.

Zhodnocení portfolia za daný měsíc (sloupce) a kumulativní zhodnocení od založení (křivka) jako relativní výnos v procentech (vlevo) a absolutní výnos normalizovaný na 100 (vpravo). Vodorovná čárkovaná čára vlevo zobrazuje průměrný výnos.

Pokud máte rádi čísla, tak přikládám výpis z vyhodnocení přes různé parametry a sektory, vše vůči CZK.

========================================================= 
Vnitřní míra výnosnosti portfolia (IRR/MWRR): 12.2% p.a.
Průměrný výkon podkladových aktiv (TWRR): 9.4% p.a.
Roční volatilita za 1Y / 4Y (TWRR): 5.1% / 9.4% =========================================================
Aktuální měsíční/12m výkon vs. průměrný podkl. aktiv: 3.65% / 16.83% vs. 0.75%
Zhodnocení portfolia od založení (z IRR): 136.66%
Zhodnocení podklad. aktiv od založení (z TWRR): 94.49%
Majetek pocházející z výnosů (vč. bytu): 24.1% (29.9%)
Finanční nezávislost (vč. inflace): ~83%
=========================================================
Výkon složky: akt.m. / prům.m. (z IRR) / 12M / od založ. (z IRR) / Vol 1Y / Vol 4Y
Akcie celkem: 5.07% / 0.76% (1.07%) / 20.66% / 96.03% (159.61%) / 7.30% / 14.37%
Dluhopisy celkem: 0.25% / 0.63% (0.75%) / 9.65% / 32.75% (41.28%) / 1.35% / 1.25%
Nemovitosti celkem: 0.00% / 0.96% (0.95%) / 0.00% / 134.24% (133.67%) / 0.84% / 15.23%
Cash ekviv. celkem: 0.51% / 0.44% (0.43%) / 5.80% / 9.08% (9.50%) / 1.97% / nan%
=========================================================
Výkon podsložky: akt.m. / prům.m. (z IRR) / 12M / od založ. (z IRR) / Vol 1Y / Vol 4Y
České divi akcie: 2.99% / 0.98% (1.16%) / 19.77% / 95.27% (181.66%) / 7.90% / 17.55%
Světové ETF akcie: 5.83% / 0.65% (1.32%) / 28.90% / 56.20% (171.92%) / 8.30% / 17.12%
Světové divi akcie: 3.86% / 0.69% (0.61%) / 7.18% / 45.37% (43.98%) / 9.68% / 14.53%
Pozemky: 0.00% / 0.96% (0.95%) / 0.00% / 94.72% (133.67%) / 0.84% / 15.23%
Výkon akciových PF

Možná přehlednější než samotná čísla jsou rozklady grafů pro jednotlivá subportfolia PF1–7, pokrývající naše různé akciové zaměření. Rychlé info o aktuálním rozložení PF do těchto složek ilustrují následující koláče (podrobnější, ale ne zcela aktuální strategii najdete v sekci Portfolio).

Složení PF z jednotlivých investičních tříd (vlevo) a našich sub-portfolií (PF1-7) k závěru měsíce.

Grafy níže pak zase ukazují vývoj všech tří akciových sub-portfolií: české akcie (PF1), světové akcie prostřednictvím ETF (PF2) a americké a evropské dividendové akcie vlastněné přímo i přes ETF (PF3). Můžeme si všimnout, že růstové akcie, obsažené významně v PF2, se chovaly v letech 2022 a 2023 opačně, než hodnotové akcie z PF3. Když jedny byly pod silným tlakem, ty druhé měly tendenci posilovat. Takto se snažíme snižovat kolísavost celkového PF, které se posčítá do docela rozumné volatility a příjemného, i když možná ne tak rychlého, kontinuálního růstu.

Relativní a absolutní výnosy pro segment českých akcií (PF1).
Relativní a absolutní výnosy pro segment ETFek na světové indexy (PF2).
Relativní a absolutní výnosy pro segment US a EU dividendových akcií (PF3).
Výkon P2P a kreditního PF

V současnosti nemáme v tomhle sektoru žádný kapitál – a ani ho tam alokovat neplánujeme, následující graf je tedy spíš pro ukázku předchozího vývoje. Fluktuace zisků od exitu (počátek roku 2020) je dána kurzovým pohybem CZK/EUR.

Relativní a absolutní výnosy pro segment P2P a kreditního trhu (PF4).
Výkon dluhopisového PF

Dluhopisové sub-portfolio se skládá především ze státních dluhopisů ČR. Důvodem je velká bezpečnost těchto investic, expozice do CZK a také relativně zajímavé výnosy: máme proti-inflační dluhopisy, které si hodláme nechat do splatnosti, chránící část PF před jakoukoli inflací, dále jsme nedávno nakoupili standardní dluhopisy ČR s výnosem do splatnosti ~4,5% p.a. S oběma typy bondů jsme moc spokojeni.

Náš mix emisí proti-inflačních dluhopisů ČR.

Kromě těch státních máme i pár českých korporátních. Zde ale upozorňuju, že tyto dluhopisy je třeba mimořádně pečlivě vybírat a omezit se např. jen na ty obchodované na pražské burze, nebo distribuované kvalitní společností s velmi dobrým renomé či bankou (např. Wood & Company, J&T banka, velké české banky…). Přehled všech vlastněných dluhopisů najdete v sekci portfolio.

Relativní a absolutní výnosy pro segment dluhopisů (PF5).

První procentuální pokles výkonnosti (květen 2018) je z důvodu diskontování ceny dluhopisu nakoupeného v půlce roku. Státní dluhopisy znamenaly zpočátku sice pokles úroku, ale díky úplně jinému rizikovému profilu jsme do nich mohli nalít mnohem více peněz – absolutní výnosy silně narostly. Posléze “díky” inflaci vyrostly i ty relativní. Významný nárůst ke konci roku 2023 je způsoben pohybem ocenění standardních státních dluhopisů, což je při očekávání klesajících sazeb ČNB standardní chování.

Výkon nemovitostního PF

Tenhle segment jsme zavedli spíš pro formu. Nevlastníme žádný byt, jenom zemědělskou půdu. Její ocenění děláme podle přímých nabídek, co nám chodí do schránky. Ty malé peněžní toky je pachtovné. V sekci portfolio uvidíte, že procentuálně tyhle investice nepředstavují žádný významný podíl majetku (~1%). Ale tak třeba časem.

Relativní a absolutní výnosy pro segment nemovitostí a pozemků (PF6).

Poslední dobou nám přestaly nabídky odkupu chodit, proto jsme ocenění neměnili. Očekával bych ale, že trochu od svých maxim pokleslo.

Poslední nákupy

Tuto tabulku vedeme hlavně kvůli sobě, abychom na sebe měli bič a s železnou pravidelností každý měsíc nalili peníze do akciového segmentu (70% přebytku příjmů) a do konzervativního (dluhopisového) segmentu (30%). Zároveň věřím v transparenci, ukazuju prostě to, co s PF dělám, a nic neskrývám. Pokud se někdo chce inspirovat vyváženější strategií s cílem okolo 5% p.a. nad inflaci, tak se klidně inspirovat může. Berme to ale spíš jako ukázku principů, ne návod na konkrétní kroky.

Rozlišujeme pravidelné investice, které bychom měli měsíčně dělat, abychom dosáhli predikce modelu níže, mimořádné investice, které postupně vkládají přebytečnou cash nebo opravují nějaká opomenutí a chyby 😅 , reinvestice dividend, případně likvidace některých pozic. Čísla v závorkách u tickerů jsou nákupní/prodejní ceny v denominované měně.

MěsícInvesticeNákup/vkladOdůvodnění/komentář
únor 2024Pravidelná do PF2SXR8 (488,03)Pravidelný vklad
leden 2024Pravidelná do PF3QDVI (8,373)US value akcie
prosinec 2023Pravidelná do PF3QDVI (8,305)US value akcie
listopad 2023Pravidelná do PF5Dr. Max 8,50/28 (100)Zvýšení výnosu konz. části PF
listopad 2023Mimořádná do PF5St. dluhop. 1,95/37 (74,70), St. dluhop. 3,50/35 (91,40)Rebalancování k udržení 70:30 stavby, za prosinec
listopad 2023Pravidelná do PF3QDVI (7,688)US value akcie
listopad 2023Mimořádná do PF2SXR7 (147,76), SXR8 (427,58), UST (57,29), AGED (5,74), XMME (45,86)Větší vklad přebytečné cash
říjen 2023Pravidelná do PF3QDVI (7,464)US value akcie
říjen 2023Pravidelná do PF2SXR7 (142,54)Běžná investice do EU ETF
září 2023Mimořádná do PF2SXR8 (436,54)Místo konzervativní investice
září 2023Pravidelná do PF3PFE (32,92), PPL (23,45), UPS (155,55), PEP (169,51), SPYWBěžná investice, rebalancování
srpen 2023Mimořádná do PF3PRU (90,40), APD (284,98), SKT (22,92), VTR (41,76), EIX (69,75), MMM (98,68), BBY (74,84), ALB (186,76), TGT (124), MDT (84,15), TROW (107,49), KO (60,19), KR (46,84)Realokace z prodejů ČEZ a CZ dividend, rebalancování divi akcií
srpen 2023Pravidelná do PF2SXR8 (424,75)Běžná investice
červenec 2023Mimořádná do PF2SXR8 (433,64)Místo konzervativní investice
červenec 2023Pravidelná do PF3PFE (37,33), PEP (190,20), UPS (188,11), OMC (84,07), TXN (184,69)Rebalancování
červen 2023Pravidelná do PF2SXR8 (426,41)Běžná investice přebytků
květen 2023Pravidelná do PF3PPL (26,14), WBA (29,86), LEG (31,38), TROW (108,62), JNJ (154,40)Rebalancování
květen 2023Mimořádná do PF2XMME (45,94)Namísto konzervativní části PF
květen 2023Likvidace v PF1ČEZ (1205)Snížení expozice z důvodu vysoké volatility a geopol. riziku
duben 2023Pravidelná do PF2XMME (45,22), UST (48,60)Pravidelná do indexů
duben 2023Mimořádná do PF3CMI (234,80)Místo konzervativní investice
duben 2023Likvidace v PF1ČEZ (1178)Snížení expozice z důvodu vysoké volatility a geopol. riziku
březen 2023Pravidelná do PF2SXR8 (384,61)Běžná investice do indexů
březen 2023Mimořádná do PF3PRU (81,76), PFE (40,32)Reinvestice divi, investice místo konzervativní složky
únor 2023Pravidelná do PF3T (19,22), KR (44,64), VZ (40,24), CMCSA (39,17), MTB (161,11), CSCO (47,68), VTR (51,34)Pravidelné navyšování pozic v divi titulech
únor 2023Mimořádná do PF2SXR8 (398,94), XMME (48,01)Kompenzace za neinvestování v lednu
prosinec 2023Pravidelná do PF3PRU (98,80), TGT (145,50), MDT (76,70), CSCO (47,20), VTR (45,18), MMM (118,76)Navyšování pozic v divi titulech
prosinec 2022Likvidace v PF3LAZ (34,79), OGN (28,26), VFC (27,34)Daňová optimalizace, likvidace neperspektivních pozic
prosinec 2022Mimořádná do PF2SXR8 (372,77), SXR7 (135,04)Investice přebytků z prodejů
listopad 2022Pravidelná do PF2SXR8 (395,00)Pokračujeme v akumulaci US.
říjen 2022Mimořádná do PF3TROW (102,33), WBA (33,62), LAZ (32,98), VZ (37,18), EIX (56,98), LEG (32,64)V době nižších cen nakupujeme kvalitní firmy více.
říjen 2022Pravidelná do PF2SXR8 (381,42)Americe v této krizi věříme nejvíc.
září 2022Pravidelná do PF2SXR8 (402,50)Náhradní za srpen.
červenec 2022Pravidelná do PF3BBY (70,09), VFC (44,82)Americký retail ve slevě s dobrou divi.
červenec 2022Likvidace v PF1ČEZ (1091), Moneta (83,28)Snížení expozice na rizikovém trhu, rebalancování.
červenec 2022Mimořádná do PF2SXR8 (393,66), SXR7 (125,74), UST (46.995), AGED (6.118), XMME (47.903)Realokace z prodejů ČEZu a Monety kvůli rebalancování a riziku.
květen 2022Mimořádná do PF1Moneta (79,20)Spekulativní nákup pro účely povinné nabídky převzení ze strany PPF (k níž nedojde).
březen 2022Pravidelná do PF5Dluhopis Direct pojišťovnyPo delší době korp. dluhopis se slušným rizikem.
březen 2022Pravidelná do PF3TXN (180,20)Expozice do technologií.
únor 2022Pravidelná do PF2SXR7 (130,38)Nějak jsme kvůli válce neměli náladu nic speciálního vybírat.
leden 2022Reinvestice divi do PF1ČEZ (805)Výběr se po vývoji v posledním roce pro nás ztenčil na ČEZ a KB.
leden 2022Pravidelná do PF2SXR8 (399,70), SXR7 (146,80)Poklesy na indexech.
prosinec 2021Likvidace v PF2UIMR, EXS2, LYYALikvidace starých a neoptimálních ETF po 3letém testu.
prosinec 2021Pravidelná do PF2SXR7 (151,42) a XMME (52,93)Nechtělo se nám vybírat divi akcii.
listopad 2021Pravidelná do PF3EIX (65,816)Zvětšení expozice do utilit.
říjen 2021Pravidelná do PF3SPYW (22,755)Nevěděli jsme co jiného, euro aristokrati stále nevyrostli
září 2021Reinvestice divi do PF3CMI (227,50)Podhodnocené Industrials
září 2021Pravidelná do PF3VZ (54,30)Telecomu máme málo, další T nechceme.
září 2021Náhrada za srpen do PF3OMC (72,99)Mediální korpo ještě nemáme.
srpen 2021Pravidelná do PF3nic 🙁v procesu...
červenec 2021Pravidelná do PF3PRU (–)Pojišťovací a správcovský aristokrat v dobré kondici za snesitelnou cenu
červen 2021Pravidelná do PF1Moneta (79,30)Neodsouhlasení transakce s PPF
květen 2021Pravidelná do PF3MRK+OGN (75,70)Zvýšení pozice ve pharma, rozumná cena, dobrá divi
duben 2021Pravidelná do PF1KB (659,60)Stále se ještě tolik nezotavila z propadů
březen 2021Přebytky do PF5proti-inflační státní dluhopisy
březen 2021Pravidelná do PF1ČEZ (548)balancování PF
únor 2021Pravidelná do PF3PFE (34,88)větší expozice do pharma, pod prodejním tlakem, divi ok
únor 2021mimořádná do PF2CEMU (130,04), CSPX (328,77), XMME (57,53)plánovaný větší vstup do indexů
leden 2021pravidelná do PF3SPYW (21,48)stále dobrá valuace evropských divi aristokratů
prosinec 2020pravidelná do PF2CEMUbalancujeme rovnoměrně ETFka na Evropu i USA
prosinec 2020reinvestice divi do PF3PPL (27,715)reinvestice nasbíraných dividend
listopad 2020mimořádná do PF2CSPX (307,36), CEMU (117,48), RBOT (8,89)plánovaný větší vstup
listopad 2020pravidelná do PF1ČEZ (472)aby se pořád nenakupoval SP500
říjen 2020pravidelná do PF2CSPX (290,38)rutinní nákup ETF na SP500
září 2020pravidelná do PF2CSPX (285,29)rutinní nákup ETF na SP500
srpen 2020mimořádná do PF1ČEZ (453)reinvestice dividendy
srpen 2020pravidelná do PF3T (29,97), IBM (124,61), WBA (38,74)akcie divi aristokratů s dobrou valuací
červenec 2020pravidelná do PF2SXR8/CSPX (278,24)rutinní nákup ETF na SP500
červen 2020mimořádná do PF3SPYW (20,9)Evropa je stále nízko
červen 2020pravidelná do PF3PPL (28,65), LAZ (32,43)nízké valuace, balancování titulů
květen 2020pravidelná do PF3KO (46,72), LEG (31,25)nízké valuace, dobří aristokraté
květen 2020pravidelná do PF1MONETA (50,10)reinvestice dividend O2
duben 2020pravidelná do PF1KB (532)nízká valuace, dobrá kapitálová pozice
březen 2020mimořádná do PF2SXR7, SXR8ETFka na SP500 a EU
březen 2020mimořádná do PF1ČEZ (427), MONETA (79,20)Obecné výprodeje, vysoké divi výnosy
březen 2020pravidelná do PF1KB (735)Obecné výprodeje, malá pozice v KB
únor 2020mimořádná do PF3MMM (157,85), WBA (51,14), CAH (51,34), T (37,15), PCBT (15,56), IRM (31,85), CMI (163,22), OZK (27,29), UPS (93,96), ADM (35,95)Využití dvou poklesů v měsíci
únor 2020pravidelná do PF3SPYW (24,98)Rozšiřování EU divi aristokratů
prosinec 2019mimořádná do PF3IBM (134,13), SPYW (24,14)Hlavně rozšíření evropské expozice, IBM nenarostla
prosinec 2019pravidelná do PF1ČEZ (503)Využití poklesu, dostavby se nebojíme, slibný výhled
listopad 2019mimořádná do PF3KO (53,38)Níže platí i pro Coca-Colu, jen valuace je trochu vyšší; ale chceme robustnost
listopad 2019pravidelná do PF3PEP (135,29)Robustní růst zisků u PepsiCo i přes krizi 2008, rozumná divi, valuace ok
říjen 2019mimořádná do PF1KB (783), Moneta (72,45), ČEZ (518), O2 (216,5) a Kofola (289)Využíváme propadu na Pražské burze a výrazněji dokupujeme všechny naše pozice.
říjen 2019pravidelná do PF3JNJ (131,46), VTR (65,95)Sektor necyklické spotřeby a zdravotnický REIT, oba v mírném propadu, zvyšujeme pozice
září 2019mimořádná do PF1O2 (216,50 a 218), Moneta (74,95), CEZ (523)dividendové výnosy stále rostou, průměrujeme
září 2019pravidelní do PF3CAH (48,56)Health care je defenzivní
červenec 2019reinvestice divi do PF1O2 (220,50)Rebalancování PF českých akcií reinvesticí CZ dividend
červenec 2019mimořádná do PF3PPL (29,75), KR (22,23), LAZ (35,53)Distributor a výrobce energie, řetězec supermarketů a investiční manažer
červenec 2019pravidelná do PF3JNJ (132,13)Gigant v oblasti necyklické spotřeby, odolný v krizích, za fér cenu
červen 2019mimořádná do PF3SKT (16,06), IRM (30,93) a VTR (66,97)První REITy v PF: outlety pod tlakem, rozjeté datové sklady a konzervativní zdravotnictví
červen 2019mimořádná do PF1O2 (216,50)Lokální pokles k divi výnosu ~9,7%, doteď malá pozice s ohledem na výnos
červen 2019pravidelná do PF33M Company (MMM; 169,23)Americký dividendový aristokrat, 60 let navyšování dividend, průmyslový a spotřební gigant, nízká valuace
květen 2019pravidelná do PF4vklad do platformy MintosStále stabilnější inovující platforma, zatím nemáme obavy
květen 2019založení PF3T (31,18), IBM (134,40), PBCT (16,20), LEG (37,87), TGT (70,70), WBA (52,83),
ADM (41,08), TROW (104,35), ALB (69,88),
SPYW (23,15)
zakládající sada dividendových US a EU aristokratů, nízká valuace, slibný růst do budoucna, evropské akcie pomocí ETF
květen 2019mimořádná do PF4založení PeerBerryDiverzifikace platformy k Mintosu, solidní review
květen 2019výběr z PF4likvidace TwinaVýběr zbytku peněz kvůli neuspokojivé finanční situaci platformy
duben 2019pravidelná do PF1Moneta (73,20)vysoký výnos, lokální pokles ocenění
duben 2019mimořádná do PF1KB (868), O2 (249), ČEZ (531,50)ČEZ a KB s růstovým potenciálem, O2 vysoký divi výnos
duben 2019výběr z PF4likvidace TwinaVýběr poloviny peněz kvůli nepěkné finanční situaci platformy, zbytek stále zainvestovaný
březen 2019pravidelná do PF4vklad do Mintos
Finanční nezávislost

FI je pro nás způsob, jak se popasovat s časovým rozkladem hodnoty peněz. Je to pro nás důvod peníze mít, vydělávat a nějak je zhodnocovat. Doufáme, že nás FI rozhoupe udělat kariérní změny, které nám umožní prožít život taky ještě trochu jinak a… troufaleji.

Protože se do finančního důchodu ještě neodhodlali, trochu jsme si navýšili inflačně očištěný cíl. Po navýšení se nacházíme na 83% této mety. Tak snad už ho navyšovat nebudeme, aby to celé nebylo jen o té cestě. A graf dodám příště. 😇

Díky za přečtení.
Z Prahy zdraví
Skejwi.

18 komentářů: „“Investujme to, co si nemůžeme dovolit ztratit!” Vyhodnocení PF za poslední půlrok

 • Pro mě zcela nepřehledné a nesrozumitelné. Jaký je třeba anualizovaný výnos akciového portfolia? Co tak může znamenat zkratka ” akt.m”? Dal jste si s tím hodně práce, ale přestože mě tato problematika živí, tak to má pro mě vypovídací hodnotu nula.

  Reagovat
  • Zdravím, díky za názor. Co a jak byste navrhoval udělat lépe a přehledněji? “Akt.m.” je aktuální měsíc.

   Reagovat
   • Třeba co vlastně ty grafy přesně ukazují? Které z těch čísel ukazuje výnos od začátku pm? Opravdu je kumulativní výnos -100?!

    Reagovat
    • Grafy vlevo ukazují relativní zhodnocení podkladových aktiv; tedy sloupce jsou procentuální změny hodnoty za každý měsíc po odečtení vkladů, červená křivka je kumulativní procentuální zhodnocení (součin těchto měsíčních změn). Malá čárka před červenou hodnotou je jen odrážka, ne mínus, to by moc smysl nedávalo. Grafy vpravo jsou absolutní výnosy; modré sloupce je každoměsíční výnos původně v Kč, nicméně nanormovaný na hodnotu 100 u maximálního výnosu, červená křivka je kumulativní výnos (součet těchto absolutních výnosů, opět nanormovaný na maximální hodnotu 100). Normování na 100 chápu, že může být pro lidi, co vidí tento graf poprvé, nezvyklé a matoucí, ale je to pro mě otázka základního soukromí.

     U vaší druhé otázky nerozumím, co je “pm”.

     Reagovat
 • Dobry den, mockrat dekuji za hezke shrnuti a prezentaci Vasich nazoru. Mel bych jeden dotaz. Kdyz pisete “Od konce září 2023 do konce února 2024 zvýšilo naše PF hodnotu o 11,6%” jak presne tyto procenta pocitate? V tomto obdobi jste dozajista provedl nejake vklady. Takto ziskane procenta jsou o tyto vklady ocistena? Pouzivate stejny vzorec i pro tvoreni modrych sloupecku v grafu procentualniho vynosu? Je treba pocitat zvlast pro kazdou jednu akcii v portfoliu? Predem dekuji za odpoved.

  Reagovat
  • Dobrý den, jasně, procentuální (relativní) výnosy jsou zhodnocení podkladových aktiv za toto období, vklady jsou od tohoto odečteny a nehrají žádnou roli. V přehledu celého PF to označuju jako TWRR (time-weighted rate of return), v grafech jde o modré sloupečky vlevo, případně kumulativně ta červená křivka. Naopak vnitřní míra výkonnosti (IRR/MWRR) tyto vklady započítává a řeší, jak velký by musel být úrok hypotetického “spořícího účtu”, aby při stejných vkladech jako do mého PF na konci vygeneroval stejně velký zisk. Zde se tedy řeší časování vkladů a jejich velikost.

   Reagovat
 • Zaujalo mě ETF s tickerem QDVI. Vypadá to, že to je obdoba oblíbeného ZPRV s tím rozdílem, že ZPRV je zacílen na malé hodnotové tituly, QDVI bere všechny velkosti. Můžete k tomuto ETF říci něco více? Proč jste vybrali zrovna tento?

  Reagovat
  • Jedná se o snahu pomocí jednoho ETF replikovat naše portfolio velkých US dividendových value titulů, které jsme si nějaký čas skládali sami z jednotlivých akcií. Volili jsme mezi QDVI, což je US Value Large Cap, a SPYD, což jsou jednoduše US Divi aristokrati. Protože druhý zmíněný je distribuční (daň z divi) a téměř dvakrát dražší na TER, rozhodli jsme se pro první možnost.

   Reagovat
 • Dobrý den,
  předem se omlouvám za možná hloupý dotaz, investicím se věnuji lehce přes rok a furt se učím. Pokud to dobře chápu dle tickeru kupujete ETFka na Xetře v SRN. Kupujete to za Eura, ale měna fondu je USD a sídlo v Irsku? Moc tomuhle nerozumím v čem je to výhodné?

  Jediné co mě napadá je, že v USA nejsou akumulační ETF, případně kvůli nějaký daním?

  Děkuji za odpověď či případné vysvětlení.

  Reagovat
  • Dobrý den, důvodů je víc, ale tím hlavním je (1) de facto nemožnost US ETFka nakupovat z evropských brokerů kvůli směrnici PRIIPs (nedostupnost klíčových dokumentů fondu v češtině = zákaz prodeje pro české klienty). Existují však čeští brokeři, kteří to moc neřeší a řídí se názorem ČNB, které je benevolentnější. Dalším důvodem je (2) lepší daňová struktura uvnitř ETF (více ZDE). Dále pak fakt, že (3) samotná měna aktiv fondu a měna denominace ETFka na burze nejsou nijak spojeny a je to úplně jedno; (4) přesně jak říkáte, v EU jsou snadno dostupné akumulační verze; (5) rozdíl v poplatku na úrovni setin nebo jedné desetiny procenta už není takový, abych se to nějak násilně snažil řešit jinak.

   Reagovat
 • Děkuji za objasnění a za odkaz.
  Zatím jsem se snažil mít PF v CZK a USD, abych do toho nemotal ještě další měny kvůli reinvestování dividend, z ETF mám zatím pouze QQQ, ale chtěl bych se na ETF více zaměřit. Akumulační ETF v EUR by mi asi nevadilo.

  Pokud bych tedy zvolil distribuční ETF na americké akcie na Xetře, tak dividenda přijde v EUR a zdaněna bude 15% nebo 26,375% daní?

  Ještě jsem koukal, že se ETFka dělí na měnově zajištěné a nezajištěné, to už to dělá zase složitější 😀

  Reagovat
  • To záleží hlavně na domicilu fondu a také i na brokerovi, burza nákupu bývá irelevantní. Jelikož domicil bude nejspíš v Irsku, nebude se divi danit u zdroje nijak a vy si to zdaníte ve svém přiznání v ČR 15%. Dividendy z podkladových akcií si fond daní sám (samozřejmě jde o určitou formu dvojího zdanění).

   Reagovat
 • Dobrý den,
  loni se mi narodil syn a na jeho řádné zapíjendě jsme vybrali nějakou částku a něco průběžně dávají babičky. Protože mně se finanční gramotnosti v mládí příliš nedostalo, rád bych to napravil alespoň tímto způsobem. Viděl jsem rozhovor u Vojty a řekl si, že se nechám inspirovat a pošlu ty peníze do nějakého ETFka (sám si hraju v kryptu, ale pro syna bych přeci jen něco konzervativnějšího do začátku). Nicméně jak tu tak pročítám komentáře, tak vlastně nevím, kde to ideálně koupit. Jestli si tedy udělat účet na Xetře kvůli US ETF nebo by stačilo jinde. A možná jen dotaz bokem. Proč se tak razantně zbavujete CZ akcií. Díval jsem se, že třeba Moneta vcelku roste a ani dividendy nevyplácí špatné. Díky moc!

  Reagovat
  • Gratuluji k děcku! 🙂 Berte v potaz, že ETF je jen forma, ale asi mluvíte o investici do akciového ETF (světové nebo US akcie). Předpokládám, že investiční horizont je 20+ let. Takové ETF si můžete koupit přes brokera (nemáte účet přímo na Xetře) – možností je hodně, namátkou Fio, Patria z českých, jinak Degiro, XTB, Interactive Brokers, Saxo… to už záleží na vašich preferencích. Burza, kde budete přes brokera nakupovat ETF většinou nehraje větší roli.

   CZ akcií se částečně zbavuju, protože se mi nelíbí české investiční prostředí a přístup politiků/regulátorů. Je to prostě příliš vysoké riziko rozvíjejícího se trhu.

   Reagovat
   • Díky za odpověď.

    Ano, chtěl bych akciové ETF. Horizont už je cca 17+ a pak ať se stárá sám. Právě jsem chápal, asi špatně, že na výběru brokera záleží z důvodu těch poplatků. o kterých se v rozhovoru mluvilo. FIO jsem zakládal kvůli zdanění dividend CZ akcií a Degiro mám také. Takže stačí, vybrat pouze ETF a ty jeho peníze tam nasypat a je opravdu jedno kde?

    U CZ akcií už jste druhý člověk, co mi tohle říká. Nakupoval jsem Monetu kolem 80,- takže bych si tam mohl dát stop loss 🙂

    Reagovat
    • Pardon za pozdní schválení vašeho komentáře. Jedno to je a není. Poplatky hrají roli, ale pokud jsou jednorázové a poměr poplatek/vklad není silně nevýhodný, tak to v dlouhodobém horizontu skoro jedno je.

     Reagovat
 • Dobrý den Lukáši, zajímalo by mě, jestli a jak přemýšlíte o ESG. Je to něco, co už teď berete v potaz? Nebo o tom přemýšlite výhledově? Nebo je to podle Vás slepá vývojová větev?

  Reagovat
  • Dobrý den, upřímně, snažím se dělat investování co nejjednodušeji a už to, co teď mám, mi přijde zbytečně složité. ESG je způsob, jak jednoduché věci dělat komplikovanými. Pokud člověk nemá vyloženě dobrý pocit z podpory firem s těmito charakteristikami, tak je to v mém pohledu spíš zbytečné.

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *