Přehled našeho portfolia

Aktuální komentář: Leden byl zajímavý. V podstatě silně růstový, ale poslední týden s koronavirem vše změnil. V celku ztratilo portfolio hodnotu o -0,5%, nejhůř na tom byly české akcie, kde se přimíchaly ještě další faktory jako výprodeje ČEZu a Kofoly ze strany fondů, což vyústilo v krásných -2,62%. Takže dobrá příležitost navyšovat pozice :-).

(Aktualizováno 2. 2. 2020)

Protože věřím, že bychom si jako investoři měli předávat své zkušenosti, rozhodl jsem se zveřejňovat pokud možno pravidelně stav, složení a výkonnost našich investic.

Investiční idea

Cíl: Vytvořit do 10 let (tedy rok 2028) netriviální pasivní příjem, který nám umožní pracovat méně (ideálně vůbec). Ke spotřebě samotného základu portfolia dojde v časovém horizontu cca 20 let (2038). Podrobněji jsem o našem megalomanském plánu psal ZDEZDE 🙂

Implementace: Jelikož nám jde o pasivní příjem nepříliš ovlivňovaný ekonomickými cykly, může se náš přístup lišit od strategie běžného investora, pro kterého jsou hlavní parametry výnos a riziko. Pro nás je podstatný nepodmíněný tok příjmů, něco, co nazývám pasivní cash flow. Do toho patří všechny distribuce z držených aktiv, tedy dividendy, kupóny a úroky z P2P půjček. Samotný růst valuace je pro nás druhořadý, i když i zde chceme dosáhnout rozumných zisků – tedy distribuce + valuace cca 5% p.a. nad inflaci, tj. 7–8% nominálně.

Investiční plán: Detailní úvahu nad budoucností a rozvahu nad konkrétními kroky včetně časování jsme zpracovali do pdfka, které dáváme k dispozici všem návštěvníkům:

Cílené složení PF: Investice jsme si rozdělili pro přehlednost do čtyř investičních segmentů, kde každý hraje jinou roli pro dosažení našeho finančního cíle. Následující tabulka představuje ideální složení PF, ke kterému pomalu směřujeme.

SegmentSloženíOdůvodněníPodíl v PFCash flow
PF 1české akcie a příp. české dluhopisy s vysokým výnosemvysoký divi výnos, expozice v CZK, znalost prostředí25%6 až 7%
PF 2světové indexy pomocí ETFdiverzifikace, ověřené historické výnosy25%1 až 2%
PF 3americké a evropské růstově-dividendové akcie (aristokraté) + REITyrostoucí a predikovatelný divi výnos, výběr podhodnocených titulů, odolné v recesi25%3 až 4%
PF 4P2P kreditní trhzpožděná korelace s ekonomickým cyklem, stabilita výnosů, vysoké cash flow25%10%

Snažíme se o klasické i alternativní investice s vysokým výnosem a dlouhodobým horizontem 10, resp. 20 let. Jde o české dividendové akcie, zahraniční akciové ETF fondy, růstově-dividendové akcie z USA a Evropy (investiční strategie nazývaná DGI – dividend growth investing), vysokovýnosové, ale kvalitní (!) dluhopisy českých firem a P2P kreditní trh. Celkově tedy cílíme na cca 60–75% v akciích, okolo 25% v P2P a zbytek případné dluhopisy.

Aktuální složení portfolia

Tolik k našemu plánu. K němu se samozřejmě zatím jen pomalu blížíme, jak portfolio postupně konstruujeme a jak se u toho za pochodu učíme. Aktuálně se PF nachází v tomto stavu:

Složení portfolia vzhledem k základním investičním třídám (vlevo) a jejich podrobný rozklad (vpravo).

Detailní tituly a platformy jsou shnuty v tabulkách:

České akcieSvětová ETF
BAACEZČEZLU1829221024Lyxor Nasdaq 100 UCITS ETF
BAAGECBAMoneta Money BankFR0010315770Lyxor UCITS ETF MSCI World
BAAKOMBKomerční bankaLU0629460675UBS MSCI EMU Socially Responsible
BAATELECTelefonica O2 C. R.DE0005933972iShares TecDAX UCITS ETF
BABKOFOLKofola CS
P2P portályDluhopisySvětové růstově-dividendové akcie
Mintos (EUR/CZK)Činžovní domy Praha II (CZK)US dividendoví aristokraté (25+)
(T, IBM, PBCT, LEG, TGT, WBA, ADM, TROW, ALB, MMM, JNJ, CAH, PEP, KO)
PeerBerry (EUR)RD Vysoký Újezd II (CZK)SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ECITS ETF (SPYW)
Bondster (CZK)Bezdotykové automyčkyUS dividendoví uchazeči (13+) a REITy
(PPL, KR, LAZ, SKT, VTR, IRM)

Toto složení PF znamená následující expozici vůči měnám. Ve finále cílíme na 50% EUR, 25% CZK a 25% USD. Pravý koláč shrnuje aktuální rozložení investic vůči čtyřem segmentům PF1 – PF4, u kterých cílíme u všech na 25%.

Složení portfolia vzhledem k měnové expozici (vlevo) a čtyř hlavních segmentů (vpravo).

Portfolio svazácky budujeme pravidelnými měsíčními vklady, které představují přibližně 50% měsíčních nespotřebovaných přebytků z příjmů ze zaměstnání. Jeho vývoj zobrazujeme v relativních jednotkách níže. Zbytek jde do spořícího portfolia.

Vývoj velikosti portfolia včetně vkladů.
Výkonnost portfolia

V horizontu 10 let máme za cíl roční výnos 5% nad reálnou mírou inflace (takže ~7,5%). Takový požadavek není vůbec přehnaný a mělo by se to s trouché té statistické štěstiny povést. Tak nám držte palce 😉

Následující tabulka shrnuje přehled aktuální a dosavadní výkonnosti, včetně pasivního cash flow.

Průměrný výnos portfolia9,1% p.a.
Aktuální měsíční / roční výkon -0,50% / 10,70%
Zhodnocení portfolia od založení33,69%
Výkon akcií (akt. měsíc / rok)-1,41% / 11,95%
Výkon P2P (akt. měsíc / rok)0,87% / 10,22%
Výkon dluhopisů (akt. měsíc / rok)0,60% / 7,40%
Pasivní cash flow (VŠE/PF1/PF2/PF3/PF4)6,9% / 6,5% / 1,5% / 4,5% / 9,6%

Vývoj výnosu v čase celého portfolia (sloupce) s průměrnou hodnotou (modrá čára) a kumulativním výnosem (nasčítaný výnos, červená křivka) vidíme níže. Vyjádřeno jako relativní výnos (vlevo) a normovaný absolutní výnos (vpravo). Prohnutí u absolutních výnosů je z důvodu nárůstu vkladů do PF, jak víme z předcházejícího grafu.

Zhodnocení portfolia za daný měsíc (sloupce) a kumulativní zhodnocení od založení (křivka) jako relativní výnos v procentech (vlevo) a absolutní výnos normalizovaný na 100 (vpravo). Vodorovná čárkovaná čára vlevo zobrazuje průměrný výnos.

A podrobnější pohled na výkon hlavních složek portfolia a jednotlivých P2P platforem.

Vlevo: měsíční výnosy hlavních složek portfolia (Akcie, P2P a dluhopisy). Vpravo: měsíční výnosy z P2P komponent.

Dále přikládám detailní rozbor hlavních 4 segmentů portfolia.

Relativní a absolutní výnosy pro segment českých akcií (PF1).
Relativní a absolutní výnosy pro segment světových akcií pomocí ETFek (PF2).
Relativní a absolutní výnosy pro segment amerických a evropských dividendových akcií (PF3).
Relativní a absolutní výnosy pro segment P2P (PF4).
Poslední nákupy

Následující tabulka shrnuje operace, které jsme v poslední době v PF udělali. Rozlišuju pravidelné investice, které bychom měli měsíčně dělat, abychom dosáhli predikce modelu, mimořádné investice, které postupně vkládají přebytečnou cash, případně likvidace některých pozic. Čísla v závorkách u tickerů jsou nákupní ceny v denominované měně.

MěsícInvesticeNákup/vkladOdůvodnění/komentář
prosinec 2019mimořádná do PF3IBM (134,13), SPYW (24,14)Hlavně rozšíření evropské expozice, IBM nenarostla
prosinec 2019pravidelná do PF1ČEZ (503)Využití poklesu, dostavby se nebojíme, slibný výhled
listopad 2019mimořádná do PF3KO (53,38)Níže platí i pro Coca-Colu, jen valuace je trochu vyšší; ale chceme robustnost
listopad 2019pravidelná do PF3PEP (135,29)Robustní růst zisků u PepsiCo i přes krizi 2008, rozumná divi, valuace ok
říjen 2019mimořádná do PF1KB (783), Moneta (72,45), ČEZ (518), O2 (216,5) a Kofola (289)Využíváme propadu na Pražské burze a výrazněji dokupujeme všechny naše pozice.
říjen 2019pravidelná do PF3JNJ (131,46), VTR (65,95)Sektor necyklické spotřeby a zdravotnický REIT, oba v mírném propadu, zvyšujeme pozice
září 2019mimořádná do PF1O2 (216,50 a 218), Moneta (74,95), CEZ (523)dividendové výnosy stále rostou, průměrujeme
září 2019pravidelní do PF3CAH (48,56)Health care je defenzivní
červenec 2019reinvestice divi do PF1O2 (220,50)Rebalancování PF českých akcií reinvesticí CZ dividend
červenec 2019mimořádná do PF3PPL (29,75), KR (22,23), LAZ (35,53)Distributor a výrobce energie, řetězec supermarketů a investiční manažer
červenec 2019pravidelná do PF3JNJ (132,13)Gigant v oblasti necyklické spotřeby, odolný v krizích, za fér cenu
červen 2019mimořádná do PF3SKT (16,06), IRM (30,93) a VTR (66,97)První REITy v PF: outlety pod tlakem, rozjeté datové sklady a konzervativní zdravotnictví
červen 2019mimořádná do PF1O2 (216,50)Lokální pokles k divi výnosu ~9,7%, doteď malá pozice s ohledem na výnos
červen 2019pravidelná do PF33M Company (MMM; 169,23)Americký dividendový aristokrat, 60 let navyšování dividend, průmyslový a spotřební gigant, nízká valuace
květen 2019pravidelná do PF4vklad do platformy MintosStále stabilnější inovující platforma, zatím nemáme obavy
květen 2019založení PF3T (31,18), IBM (134,40), PBCT (16,20), LEG (37,87), TGT (70,70), WBA (52,83),
ADM (41,08), TROW (104,35), ALB (69,88),
SPYW (23,15)
zakládající sada dividendových US a EU aristokratů, nízká valuace, slibný růst do budoucna, evropské akcie pomocí ETF
květen 2019mimořádná do PF4založení PeerBerryDiverzifikace platformy k Mintosu, solidní review
květen 2019výběr z PF4likvidace TwinaVýběr zbytku peněz kvůli neuspokojivé finanční situaci platformy
duben 2019pravidelná do PF1Moneta (73,20)vysoký výnos, lokální pokles ocenění
duben 2019mimořádná do PF1KB (868), O2 (249), ČEZ (531,50)ČEZ a KB s růstovým potenciálem, O2 vysoký divi výnos
duben 2019výběr z PF4likvidace TwinaVýběr poloviny peněz kvůli nepěkné finanční situaci platformy, zbytek stále zainvestovaný
březen 2019pravidelná do PF4vklad do Mintos
Spotřební fond

Spotřební portfolio je průběžný fond, který vedeme paralelně s tím investičním. Vytvořili jsme ho s několika různými motivacemi. Jednak má sloužit jako finanční polštář likvidních peněz pro případ potřeby. Dále má umožňovat průběžně investovat do našich jiných, zábavných ale nevýnosných projektů. Jak název fondu napovídá, snažíme se tím vyhradit nějaké peníze na spotřebu, kterou zatím moc neumíme. 🙂

Poslední motivací fondu je také určitá pojistka. Investování jsme objevili relativně nedávno a ačkoli nám vše dává smysl, můžeme někde dělat osudovou chybu v úvaze. Spotřební fond má uspokojit naší konzervativní stránku a diverzifikovat vůči naší případné debilnosti. 🙂

Protože chceme mít peníze relativně likvidní, jsme aktuálně omezeni na spořící účty a podobné produkty. Hodláme prozkoumávat ještě další možnosti, ale momentálně jich moc není. Nyní máme vše v těchto produktech:

Produktúrok
p. a.
limit/podmínkakomentář
Banka Creditas (spořák)1,8%žádný max. limitBanka se nám líbí, zaměřuje se na maximalizaci úroků

(tabulka aktualizována k 11. 1. 2020)