Zápisky o tvorbě investičního portfolia

Vyhodnocení portfolia

Zhodnocení PF za duben 2022

Pravidelné měsíční ohlédnutí za portfoliem v době poklesů trhů. Zmíním se také o chování investorů v propadech a našich aktuálních plánech a krocích.

Nejsem žádný investiční matador, ale už jsem při významném zainvestování zažil ~20% pokles trhů kulminující na Vánoce 2018 a pak samozřejmě covidový propad o ~32% z března 2020. Ten druhý zmíněný dokonce na okamžik vymazal všechny naše dosavadní investiční zisky. Jedna záležitost se ale u těchto tří propadů stále opakuje a je nebezpečnější než pokles samotný.

Neschopnost a genialita.

Podle mého pozorování mají investoři tendenci v náročnějších dobách na trhu podlehnout jednomu z těchto dvou pocitů. (a) Buď se vám PF hroutí a plno lidí vás před investováním varovalo, byli velmi chytří, všechno predikovali a vy, protože tyto investiční schopnosti prostě nemáte, tratíte a kdo ví, jestli se ze ztrát vůbec vyhrabete.🤮 Nebo (b): na všechno jste vyzráli, ostatní pláčou nad rozkladem majetku a vy, kvůli velmi dobrému odhadu situace, vybroušené intuici a určitému geniálnímu vhledu do problematiky jste situaci ustáli slušně a vůbec… ostatní by se od vás měli učit. 😎

Ani jedna z těchto extrémních poloh nejspíš realitu nereflektuje a obě jsou ve skutečnosti pro vaše další investování dost nebezpečné. Pokud si přestanete věřit, nejspíš z trhů utečete nebo dramaticky změníte strategie a nesystematičnost investování vás dlouhodobě reálně poškodí. Pokud si budete věřit moc, začnete porušovat vlastní pravidla a vykládat náhodný úspěch jako princip, riskovat a spekulovat, což může mít stejně devastující efekt.

Ve skutečnosti se ve správě PF a dlouhodobém investování dá dělat relativně málo závažných rozhodnutí: diverzifikace, alokace, cílování očekávaného výnosu, kontrola volatility a samozřejmě eliminace emocí. Všechno ostatní je náhoda, štěstí a smůla. Pokud zodpovědně diverzifikujete a používáte osvědčené investiční principy, troufnu si tvrdit, že za našimi ztrátami nebo zisky od počátku roku stojí prostě jen smůla nebo štěstí.

A to by nás mělo uklidňovat. Na rozdíl od principu jsou totiž smůla a štěstí prostě náhody a nebudou se mockrát opakovat.

Co se nám teď investičního honí hlavou?

 • Procházíme procesem otevírání účtu u amerického brokera Firstrade. Je to mírně těžkopádné, protože musíme manuálně vyplňovat formuláře, ale na druhou stranu je navrzdory názorům na recenzních portálech podpora brokera velmi slušná a na maily nám pružně odpovídají.
 • Intenzifikujeme rozhodování, zda místo úpisu nových akcií Monety v 1. kole za 82 Kč radši nekoupit za stejný plánovaný objem akcie teď na volném trhu za cenu nižší. Studovali jsme znovu přesně podmínky úpisu a přijde nám, že kromě mírného nahrání PPFce k většímu ovládnutí banky je tenhle krok výhodný.
 • Připravujeme se na nákup FKI Accolade Industrial a jednáme s distributory fondu.

A teď už k portfoliu.

Jak si vedlo celé PF?

Duben byl pro portfolio turbulentnější, ale nakonec připsalo 0,71% hodnoty. Jako minulé měsíce PF podržely české akcie (2,8%) – jmenovitě ČEZ – a  američtí divi aristokrati (1,8%). Světové indexy naopak škodily (-2,8%) a asi ještě škodit budou. Dluhopisová část PF plní svojí diverzifikační roli (1,2%) a ačkoli vlastně žádný reálný zisk nepřináší, nominálně PF stabilizují. V souhrnu jsme od začátku roku 2022 o 0,13% v plusu – což je sice pořád vzhledem k inflaci velký špatný, ale koukat se na to dá. Uvidíme, co další měsíce. Květen nám nezačal pěkně.

Zhodnocení portfolia za daný měsíc (sloupce) a kumulativní zhodnocení od založení (křivka) jako relativní výnos v procentech (vlevo) a absolutní výnos normalizovaný na 100 (vpravo). Vodorovná čárkovaná čára vlevo zobrazuje průměrný výnos.

Celkově jsme ale zatím za rok 2022 v plusu: 0,13%. Ale jak by řekl klasik:

“We’ve got 0.13% since January 2022. But the inflation is at 14% p.a.” – “0.13%? Not great, not terrible.”

Pokud máte rádi čísla, tak přikládám výpis z vyhodnocení přes různé parametry a sektory, vše vůči CZK.

========================================================= 
Vnitřní míra výnosnosti portfolia (IRR MWRR): 10.9% p.a.
Průměrný výkon podkladových aktiv (TWRR): 8.8% p.a.
Roční volatilita za 1Y / 4Y (TWRR): 4.6% / 8.3% =========================================================
Aktuální měsíční/12m výkon vs. průměrný podkl. aktiv: 0.71% / 11.68% vs. 0.71%
Zhodnocení portfolia od založení (z IRR): 80.17%
Zhodnocení podklad. aktiv od založení (z TWRR): 60.42%
Majetek pocházející z výnosů (vč. bytu): 20.9% (33.4%)
Finanční nezávislost (vůči cíli): XXX%
=========================================================
Výkon složky: akt.m. / prům.m. (z IRR) / 12M / od založ. (z IRR) / Vol 1Y / Vol 4Y
Akcie celkem: 0.52% / 0.74% (0.99%) / 13.14% / 63.97% (95.21%) / 7.05% / 13.42%
P2P celkem: 0.89% / 0.50% (0.83%) / -5.13% / 39.87% (75.31%) / 5.99% / 6.48%
Dluhopisy celkem: 1.16% / 0.44% (0.46%) / 7.19% / 10.69% (11.44%) / 0.93% / nan%
Nemovitosti celkem: 0.00% / 1.27% (1.23%) / 22.45% / 132.20% (129.70%) / 11.79% / 20.09%
=========================================================
Výkon podsložky: akt.m. / prům.m. (z IRR) / 12M / od založ. (z IRR) / Vol 1Y / Vol 4Y
České divi akcie: 2.82% / 0.94% (1.28%) / 38.63% / 69.69% (137.72%) / 8.74% / 16.64%
Světové ETF akcie: -2.79% / 0.47% (0.60%) / -1.59% / 30.68% (38.17%) / 11.01% / 16.53%
Světové divi akcie: 1.79% / 1.01% (0.97%) / 8.81% / 39.94% (44.54%) / 7.73% / nan%
Pozemky: 0.00% / 1.27% (1.23%) / 22.45% / 93.84% (129.70%) / 11.79% / 20.09%
Výkon akciových PF

Možná přehlednější než samotná čísla jsou rozklady grafů pro jednotlivá subportfolia PF1–3, pokrývající naše různé akciové zaměření. Grafy docela dobře ukazují, že propady trhů za poslední měsíce se týkaly víc technologií a growth akcií. Bližší info o dlouhodobém složení našeho mixu najdete na stránce portfolio.

Relativní a absolutní výnosy pro segment českých akcií (PF1).
Relativní a absolutní výnosy pro segment ETFek na světové indexy (PF2).
Relativní a absolutní výnosy pro segment US a EU dividendových akcií (PF3).
Výkon P2P a kreditního PF

V současnosti nemáme v tomhle sektoru žádný kapitál, následující graf je tedy spíš pro ukázku vývoje. Fluktuace zisků je daná kurzovým pohybem CZK/EUR.

Relativní a absolutní výnosy pro segment P2P a kreditního trhu (PF4).
Výkon dluhopisového PF

Zatímco v začátcích dluhopisového investování jsme zkoušeli i české korporátní dluhopisy, což bych v současnosti žádnému nováčkovi v podstatě s univerzální platností zakázal, od počátku roku 2020 následovala rotace do státních proti-inflačních dluhopisů. A nemůžeme si to vynachválit.

Relativní a absolutní výnosy pro segment dluhopisů (PF5).

První procentuální pokles výkonnosti je z důvodu diskontování ceny dluhopisu nakoupeného v půlce roku. Státní dluhopisy znamenaly zpočátku sice pokles úroku, ale díky úplně jinému rizikovému profilu jsme do nich mohli nalít mnohem více peněz – absolutní výnosy silně narostly.

V současnosti držíme následující mix emisí státních dluhopisů:

Náš mix emisí proti-inflačních dluhopisů ČR.

Výpočet nárůstu hodnoty dluhopisového PF je jen orientační – každý měsíc jeho výkon počítám z aktuálního meziročního růstu spotřebitelských cen. Ve skutečnosti je pro každou ze čtyř emisí státních dluhopisů je rozhodná jiná meziroční inflace. S tímto zohledněním to pro nás znamená následující přesné výnosy:

Přesné vyplacené výnosy za všechny emise, které máme.
Výkon nemovitostního PF

Tenhle segment jsme zavedli spíš pro formu. Nevlastníme žádný byt, jenom zemědělskou půdu. Její ocenění děláme podle přímých nabídek, co nám chodí do schránky. Ty malé peněžní toky je pachtovné. V sekci portfolio uvidíte, že procentuálně tyhle investice nepředstavují žádný významný podíl majetku (<3%). Ale tak třeba časem.

Relativní a absolutní výnosy pro segment nemovitostí a pozemků (PF6).
Poslední nákupy

Tuto tabulku vedeme hlavně kvůli sobě, abychom na sebe měli bič a s železnou pravidelností každý měsíc nalili peníze do akciového segmentu (70% přebytku příjmů) a do konzervativního (dluhopisového) segmentu (30%) – i když se zrušenými státními dluhopisy nevím, co to teď přesně znamená.

Rozlišujeme pravidelné investice, které bychom měli měsíčně dělat, abychom dosáhli predikce modelu níže, mimořádné investice, které postupně vkládají přebytečnou cash, reinvestice dividend, případně likvidace některých pozic. Čísla v závorkách u tickerů jsou nákupní ceny v denominované měně.

V dubnu jsme neinvestovali, protože šetříme na nemovitostní fond kvalifikovaných investorů.

MěsícInvesticeNákup/vkladOdůvodnění/komentář
únor 2024Pravidelná do PF2SXR8 (488,03)Pravidelný vklad
leden 2024Pravidelná do PF3QDVI (8,373)US value akcie
prosinec 2023Pravidelná do PF3QDVI (8,305)US value akcie
listopad 2023Pravidelná do PF5Dr. Max 8,50/28 (100)Zvýšení výnosu konz. části PF
listopad 2023Mimořádná do PF5St. dluhop. 1,95/37 (74,70), St. dluhop. 3,50/35 (91,40)Rebalancování k udržení 70:30 stavby, za prosinec
listopad 2023Pravidelná do PF3QDVI (7,688)US value akcie
listopad 2023Mimořádná do PF2SXR7 (147,76), SXR8 (427,58), UST (57,29), AGED (5,74), XMME (45,86)Větší vklad přebytečné cash
říjen 2023Pravidelná do PF3QDVI (7,464)US value akcie
říjen 2023Pravidelná do PF2SXR7 (142,54)Běžná investice do EU ETF
září 2023Mimořádná do PF2SXR8 (436,54)Místo konzervativní investice
září 2023Pravidelná do PF3PFE (32,92), PPL (23,45), UPS (155,55), PEP (169,51), SPYWBěžná investice, rebalancování
srpen 2023Mimořádná do PF3PRU (90,40), APD (284,98), SKT (22,92), VTR (41,76), EIX (69,75), MMM (98,68), BBY (74,84), ALB (186,76), TGT (124), MDT (84,15), TROW (107,49), KO (60,19), KR (46,84)Realokace z prodejů ČEZ a CZ dividend, rebalancování divi akcií
srpen 2023Pravidelná do PF2SXR8 (424,75)Běžná investice
červenec 2023Mimořádná do PF2SXR8 (433,64)Místo konzervativní investice
červenec 2023Pravidelná do PF3PFE (37,33), PEP (190,20), UPS (188,11), OMC (84,07), TXN (184,69)Rebalancování
červen 2023Pravidelná do PF2SXR8 (426,41)Běžná investice přebytků
květen 2023Pravidelná do PF3PPL (26,14), WBA (29,86), LEG (31,38), TROW (108,62), JNJ (154,40)Rebalancování
květen 2023Mimořádná do PF2XMME (45,94)Namísto konzervativní části PF
květen 2023Likvidace v PF1ČEZ (1205)Snížení expozice z důvodu vysoké volatility a geopol. riziku
duben 2023Pravidelná do PF2XMME (45,22), UST (48,60)Pravidelná do indexů
duben 2023Mimořádná do PF3CMI (234,80)Místo konzervativní investice
duben 2023Likvidace v PF1ČEZ (1178)Snížení expozice z důvodu vysoké volatility a geopol. riziku
březen 2023Pravidelná do PF2SXR8 (384,61)Běžná investice do indexů
březen 2023Mimořádná do PF3PRU (81,76), PFE (40,32)Reinvestice divi, investice místo konzervativní složky
únor 2023Pravidelná do PF3T (19,22), KR (44,64), VZ (40,24), CMCSA (39,17), MTB (161,11), CSCO (47,68), VTR (51,34)Pravidelné navyšování pozic v divi titulech
únor 2023Mimořádná do PF2SXR8 (398,94), XMME (48,01)Kompenzace za neinvestování v lednu
prosinec 2023Pravidelná do PF3PRU (98,80), TGT (145,50), MDT (76,70), CSCO (47,20), VTR (45,18), MMM (118,76)Navyšování pozic v divi titulech
prosinec 2022Likvidace v PF3LAZ (34,79), OGN (28,26), VFC (27,34)Daňová optimalizace, likvidace neperspektivních pozic
prosinec 2022Mimořádná do PF2SXR8 (372,77), SXR7 (135,04)Investice přebytků z prodejů
listopad 2022Pravidelná do PF2SXR8 (395,00)Pokračujeme v akumulaci US.
říjen 2022Mimořádná do PF3TROW (102,33), WBA (33,62), LAZ (32,98), VZ (37,18), EIX (56,98), LEG (32,64)V době nižších cen nakupujeme kvalitní firmy více.
říjen 2022Pravidelná do PF2SXR8 (381,42)Americe v této krizi věříme nejvíc.
září 2022Pravidelná do PF2SXR8 (402,50)Náhradní za srpen.
červenec 2022Pravidelná do PF3BBY (70,09), VFC (44,82)Americký retail ve slevě s dobrou divi.
červenec 2022Likvidace v PF1ČEZ (1091), Moneta (83,28)Snížení expozice na rizikovém trhu, rebalancování.
červenec 2022Mimořádná do PF2SXR8 (393,66), SXR7 (125,74), UST (46.995), AGED (6.118), XMME (47.903)Realokace z prodejů ČEZu a Monety kvůli rebalancování a riziku.
květen 2022Mimořádná do PF1Moneta (79,20)Spekulativní nákup pro účely povinné nabídky převzení ze strany PPF (k níž nedojde).
březen 2022Pravidelná do PF5Dluhopis Direct pojišťovnyPo delší době korp. dluhopis se slušným rizikem.
březen 2022Pravidelná do PF3TXN (180,20)Expozice do technologií.
únor 2022Pravidelná do PF2SXR7 (130,38)Nějak jsme kvůli válce neměli náladu nic speciálního vybírat.
leden 2022Reinvestice divi do PF1ČEZ (805)Výběr se po vývoji v posledním roce pro nás ztenčil na ČEZ a KB.
leden 2022Pravidelná do PF2SXR8 (399,70), SXR7 (146,80)Poklesy na indexech.
prosinec 2021Likvidace v PF2UIMR, EXS2, LYYALikvidace starých a neoptimálních ETF po 3letém testu.
prosinec 2021Pravidelná do PF2SXR7 (151,42) a XMME (52,93)Nechtělo se nám vybírat divi akcii.
listopad 2021Pravidelná do PF3EIX (65,816)Zvětšení expozice do utilit.
říjen 2021Pravidelná do PF3SPYW (22,755)Nevěděli jsme co jiného, euro aristokrati stále nevyrostli
září 2021Reinvestice divi do PF3CMI (227,50)Podhodnocené Industrials
září 2021Pravidelná do PF3VZ (54,30)Telecomu máme málo, další T nechceme.
září 2021Náhrada za srpen do PF3OMC (72,99)Mediální korpo ještě nemáme.
srpen 2021Pravidelná do PF3nic 🙁v procesu...
červenec 2021Pravidelná do PF3PRU (–)Pojišťovací a správcovský aristokrat v dobré kondici za snesitelnou cenu
červen 2021Pravidelná do PF1Moneta (79,30)Neodsouhlasení transakce s PPF
květen 2021Pravidelná do PF3MRK+OGN (75,70)Zvýšení pozice ve pharma, rozumná cena, dobrá divi
duben 2021Pravidelná do PF1KB (659,60)Stále se ještě tolik nezotavila z propadů
březen 2021Přebytky do PF5proti-inflační státní dluhopisy
březen 2021Pravidelná do PF1ČEZ (548)balancování PF
únor 2021Pravidelná do PF3PFE (34,88)větší expozice do pharma, pod prodejním tlakem, divi ok
únor 2021mimořádná do PF2CEMU (130,04), CSPX (328,77), XMME (57,53)plánovaný větší vstup do indexů
leden 2021pravidelná do PF3SPYW (21,48)stále dobrá valuace evropských divi aristokratů
prosinec 2020pravidelná do PF2CEMUbalancujeme rovnoměrně ETFka na Evropu i USA
prosinec 2020reinvestice divi do PF3PPL (27,715)reinvestice nasbíraných dividend
listopad 2020mimořádná do PF2CSPX (307,36), CEMU (117,48), RBOT (8,89)plánovaný větší vstup
listopad 2020pravidelná do PF1ČEZ (472)aby se pořád nenakupoval SP500
říjen 2020pravidelná do PF2CSPX (290,38)rutinní nákup ETF na SP500
září 2020pravidelná do PF2CSPX (285,29)rutinní nákup ETF na SP500
srpen 2020mimořádná do PF1ČEZ (453)reinvestice dividendy
srpen 2020pravidelná do PF3T (29,97), IBM (124,61), WBA (38,74)akcie divi aristokratů s dobrou valuací
červenec 2020pravidelná do PF2SXR8/CSPX (278,24)rutinní nákup ETF na SP500
červen 2020mimořádná do PF3SPYW (20,9)Evropa je stále nízko
červen 2020pravidelná do PF3PPL (28,65), LAZ (32,43)nízké valuace, balancování titulů
květen 2020pravidelná do PF3KO (46,72), LEG (31,25)nízké valuace, dobří aristokraté
květen 2020pravidelná do PF1MONETA (50,10)reinvestice dividend O2
duben 2020pravidelná do PF1KB (532)nízká valuace, dobrá kapitálová pozice
březen 2020mimořádná do PF2SXR7, SXR8ETFka na SP500 a EU
březen 2020mimořádná do PF1ČEZ (427), MONETA (79,20)Obecné výprodeje, vysoké divi výnosy
březen 2020pravidelná do PF1KB (735)Obecné výprodeje, malá pozice v KB
únor 2020mimořádná do PF3MMM (157,85), WBA (51,14), CAH (51,34), T (37,15), PCBT (15,56), IRM (31,85), CMI (163,22), OZK (27,29), UPS (93,96), ADM (35,95)Využití dvou poklesů v měsíci
únor 2020pravidelná do PF3SPYW (24,98)Rozšiřování EU divi aristokratů
prosinec 2019mimořádná do PF3IBM (134,13), SPYW (24,14)Hlavně rozšíření evropské expozice, IBM nenarostla
prosinec 2019pravidelná do PF1ČEZ (503)Využití poklesu, dostavby se nebojíme, slibný výhled
listopad 2019mimořádná do PF3KO (53,38)Níže platí i pro Coca-Colu, jen valuace je trochu vyšší; ale chceme robustnost
listopad 2019pravidelná do PF3PEP (135,29)Robustní růst zisků u PepsiCo i přes krizi 2008, rozumná divi, valuace ok
říjen 2019mimořádná do PF1KB (783), Moneta (72,45), ČEZ (518), O2 (216,5) a Kofola (289)Využíváme propadu na Pražské burze a výrazněji dokupujeme všechny naše pozice.
říjen 2019pravidelná do PF3JNJ (131,46), VTR (65,95)Sektor necyklické spotřeby a zdravotnický REIT, oba v mírném propadu, zvyšujeme pozice
září 2019mimořádná do PF1O2 (216,50 a 218), Moneta (74,95), CEZ (523)dividendové výnosy stále rostou, průměrujeme
září 2019pravidelní do PF3CAH (48,56)Health care je defenzivní
červenec 2019reinvestice divi do PF1O2 (220,50)Rebalancování PF českých akcií reinvesticí CZ dividend
červenec 2019mimořádná do PF3PPL (29,75), KR (22,23), LAZ (35,53)Distributor a výrobce energie, řetězec supermarketů a investiční manažer
červenec 2019pravidelná do PF3JNJ (132,13)Gigant v oblasti necyklické spotřeby, odolný v krizích, za fér cenu
červen 2019mimořádná do PF3SKT (16,06), IRM (30,93) a VTR (66,97)První REITy v PF: outlety pod tlakem, rozjeté datové sklady a konzervativní zdravotnictví
červen 2019mimořádná do PF1O2 (216,50)Lokální pokles k divi výnosu ~9,7%, doteď malá pozice s ohledem na výnos
červen 2019pravidelná do PF33M Company (MMM; 169,23)Americký dividendový aristokrat, 60 let navyšování dividend, průmyslový a spotřební gigant, nízká valuace
květen 2019pravidelná do PF4vklad do platformy MintosStále stabilnější inovující platforma, zatím nemáme obavy
květen 2019založení PF3T (31,18), IBM (134,40), PBCT (16,20), LEG (37,87), TGT (70,70), WBA (52,83),
ADM (41,08), TROW (104,35), ALB (69,88),
SPYW (23,15)
zakládající sada dividendových US a EU aristokratů, nízká valuace, slibný růst do budoucna, evropské akcie pomocí ETF
květen 2019mimořádná do PF4založení PeerBerryDiverzifikace platformy k Mintosu, solidní review
květen 2019výběr z PF4likvidace TwinaVýběr zbytku peněz kvůli neuspokojivé finanční situaci platformy
duben 2019pravidelná do PF1Moneta (73,20)vysoký výnos, lokální pokles ocenění
duben 2019mimořádná do PF1KB (868), O2 (249), ČEZ (531,50)ČEZ a KB s růstovým potenciálem, O2 vysoký divi výnos
duben 2019výběr z PF4likvidace TwinaVýběr poloviny peněz kvůli nepěkné finanční situaci platformy, zbytek stále zainvestovaný
březen 2019pravidelná do PF4vklad do Mintos
Finanční nezávislost

FI je pro nás způsob, jak se popasovat s časovým rozkladem hodnoty peněz. Je to pro nás důvod peníze mít a nějak je zhodnocovat. Doufáme, že nás FI rozhoupe udělat kariérní změny, které nám umožní prožít život taky ještě trochu jinak a… troufaleji.

Srovnání růstu hodnoty PF vůči modelu uvažující zhodnocení na úrovni 5% a 7% nad inflaci. Vše vůči poměrně velkorysému finančnímu cíli. Jak vidíme, začátek roku 2022 je prostě špatná kombinace vysoké meziroční inflace a poklesu PF. Inflace přidává do tohoto grafu dodatečnou volatilitu, takže to asi bude krasojízda. Nechme se překvapit.

Jednoduchý model růstu PF, založený na 5% a 7% zhodnocení nad inflaci akciové složky PF a investování 75% příjmů. Modrá křivka je realita inflačně očištěného portfolia vyjádřeného v CZK. Vlevo zoom grafu napravo.

Díky za přečtení a klidně se pochlubte se svými PF 🙂

11 komentářů: „Zhodnocení PF za duben 2022

  • Já měl nominální pokles v lednu (-2,1%). Indexy mi samozřejmě v dubnu klesaly taky, ale nahoru to táhnul ČEZ, value divi akcie a proti-inflační dluhopisy. Jenom připomínám, že moje výnosy jsou vyjadřované v CZK, kurz k dolaru je takový můj hedge, v turbulencích pomáhá. V USD mám od začátku roku na divi akciích -2,7%.

   Reagovat
  • Zdravim, nemate nejaky tip na nemovitostni fond? Pripadne podle ceho vybirat? Diky

   Reagovat
 • Zdravím. Nepodařilo se mi dohledat důvod, proč již neinvestujete do P2P. Třeba Estateguru mi přijde jako solidní platforma. Děkuji za odpověď.

  Reagovat
  • Zdar. Z P2P jsme udělali exit ještě těsně před covidem. Tenhle segment pro nás má těžko vyhodnotitelné riziko, na platformy moc regulací nedopadá a v neposlední řadě jsme si pořád museli trochu násilně zdůvodňovat, že je to celé aspoň trochu morální záležitost. Ze zkušeností s Mintosem se nám taky nelíbí, kolik času tomu musí investor obětovat, pokud chce mít riziko nějak pod kontrolou, situace s nebankovkami se dost rychle mění. V současné inflační situaci se nám cca 10% p.a. nejeví, že dostatečně kompenzuje tyhle nevýhody. Ale nezavrhli jsme to kompletně. Třeba do EstateGuru jsme nikdy neinvestovali, ale pokud bychom do něčeho šli, byla by to hlavně tato platforma. Zatím se ale soustředíme na rozvoj klasických prvků PF, kreditní trh možná přidáme časem, až vzroste regulace (a klesnou výnosy). K P2P jsem se vyjadřoval na konci roku 2020, od té doby jsem to moc nerozebíral.

   Reagovat
 • Pokud vím, tak Accolade má min investici 75 000 EUR. Je nějaká reálná možnost to snížit dejme tomu na 25-50k nebo máš možnost těch 75k dát? 75k je s ohledem na moje výpočty diverzifikace už mimo, ale jinak po Accolade pokuju už hodně dlouho.

  Reagovat
  • Ano, to je pravda. Ale Accolade Industrial lze koupit taky přes proxi účelový Feeder Fund od Consequ, který do něj investuje a sám má jako FKI limit jen 1 mil. Kč. Popisuje to např. Traxler na konci tohoto článku. Nákladově to opravdu vyjde podobně. Podrobnosti právě řešíme s distributory.

   Reagovat
   • Jo už to vidím, zajímavé, to jsem nezaznamenal, díky. Pokud něco zajímavého zjistíš, budu rád, když dáš vědět.

    > Dochází zde sice ke zdvojení poplatků, ale jelikož tento fond fondů může investovat do A1 třídy dostupné velkým investorům (od 20 mil. Kč) s nižším poplatkem za správu, tak ve finále celková nákladovost toho fondu fondů vychází kolem 1,8 %, čili srovnatelná se samotným fondem Accolade Industrial (třídou A2).

    Reagovat
 • Ahoj 🙂 Měl bych dotaz k otevírání účtu Firstrade. Myslím, že stejných důvodů, které jsi několikrát zmiňoval, používám amerického brokera s americkým pojištěním TastyWorks. Zajímalo by mě, z jakých důvodů jste upřednostnili Firstrade… Předem díky!

  Reagovat
  • Ahoj, my jsme nad tím TastyWorks uvažovali také, obě ty možnosti jsou v hlavních aspektech podobné. Pro FT jsme se rozhodli, protože je to broker víc zaměřený na naše typy aktiv — akcie a dluhopisy (které TW nenabízí). Má levnější mezinárodní převody (25 vs 45 USD) a je na trhu o dost déle (1985 vs. 2017). Ale obě volby jsme brali jako záměnné.

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *