Zápisky o tvorbě investičního portfolia

ÚvahyVyhodnocení portfolia

Zhodnocení PF za červen 2022

Opět přináším krátké zhodnocení našeho PF, komentáře k aktuálním investičním krokům a myšlenkám, tentokrát uvozené úvahou nad tím, jak nejefektivněji zaručit, že vaše PF nebude v krizi klesat. A je to něco, co dokážeme udělat všichni. I když asi ne úplně snadno.

Dalekohled Jamese Webba stál včetně očekávaných nákladů na pětiletý provoz ~9,7 miliardy USD. Nový vesmírný teleskop, stokrát mocnější než předchozí Hubblův, dokáže zahlédnout v neskutečných detailech tvář vesmíru z počátků času. Drahocenné album galaktického dětství, vytkané těmi nejstaršími vybledlými fotony, album, které ještě žádné lidské oko nespatřilo a které každým dnem posouvá hranice toho, čemu rozumíme a co si dokážeme představit.

Naopak každý takový den konfliktu na Ukrajině stojí jen ve zničeném materiálu jednu stranu až 1 miliardu USD. S ohledem na obě válčící strany si za celkové náklady dalekohledu můžeme “koupit” tak týden neskutečného lidského utrpení, ponížení a zmaru. Za dobu konfliktu jsme si zatím “koupili” 20 teleskopů.

Hodnota peněz je v naší civilizaci tak relativní, až skoro přestává dávat smysl. Uvedený příklad pochází z extrémních poloh lidství: naší geniality a naprostého barbarství, ale ilustruje dobře povahu peněz i v konturách bližších naší každodenní zkušenosti. V červnu se naše portfolio přehouplo do nominální ztráty od začátku roku 2022. Asi -1,3%. Po započtení inflace dokonce -14,5%.

Jenže co to číslo znamená? Co skutečně znamená? Často se takhle ptám studentů, aby si uvědomili kontext numerických výsledků nějaké úvahy. Možná jsme o sedminu majetku chudší, ale co to znamená, když peníze nemají žádnou hodnotu až do té chvíle, než jim dodáme význam?

Peníze nemají žádnou absolutní hodnotu. Ta je vždy podmíněná. Možná to pro někoho zní kacířsky a pro někoho na první pohled banálně. Ale opravdu: dokud peníze nevyužijeme, jsou k ničemu. Jejich skutečná hodnota se materializuje, až jim ji nějakým účelem přiřkneme. Sto tisíc v rukou různých lidí může mít diametrálně odlišnou hodnotu. Pro ně samotné, pro jejich okolí, pro další generace…

Krize a s ní spojený tlak na majetkové ztráty mi pomáhá si tyhle věci uvědomit upřímněji. I když budu mít polovinu, nebo i čtvrtinu majetku, ale budu mít víc odvahy, dokážu s těmi penězi daleko víc, než s původním nominálem v letargii. Se sto tisíci můžete udělat víc a zažít lepší situace a vyprodukovat víc smyslu, než s dvaceti miliony a úzkostí z poklesů. Stále častěji mě napadá, kam přesně má napínat člověk svou pozornost, aby dostal ze svých peněz maximum potenciálu.

A právě uvědomění si skutečné relativity peněz, tedy faktu, že opravdové peníze = nominální peníze × schopnost je využít, je velmi osvobozující okamžik. Protože pokud se vám nelíbí, že vaše PF kleslo na hodnotě o X%, není pro udržení stejného užitečného majetku nic jednoduššího, než zvýšit vaši schopnost využít peníze o X%. Takže pokud zvýšíte svoji schopnost dodat prachům nějaký smysl o 30%, nemusí vás současný vývoj ani na okamžik zneklidňovat.

Ale otázka je, jak to udělat. Jak zvýšit schopnost peníze použít? Možná je to totiž daleko obtížnější úkol, než zhodnocovat nominál PF. To totiž dokáže v dlouhodobém horizontu úplně každý. Možná je to ten velký životní kumšt – umění upotřebit –, ke kterému my mladí investoři pomalu docházíme.

Úplně stejně velký kumšt, jako jak naložit s těmi úvodními deseti miliardami dolarů.

Jaké jsou naše investiční aktuality za červen?

 • Účet u amerického brokera Firstrade je otevřený. Zatím je zkušenost velmi dobrá. Fámy kolující na netu o velmi špatné klientské podpoře nepotvrzujeme: na emaily nám reagují věcně a do druhého dne. Nyní k nim převádíme ACATem část PF z Interactive Brokers, abychom mu v Maďarsku odlehčili 🙂
 • Trošku nám dochází s českými akciemi trpělivost. Nevyspělost českého kapitálového trhu a vůbec úroveň investiční kultury je skličující. Proto jsme o čtvrtinu snížili pozici na ČEZu a Monetě, abychom snížili už tak moc velkou expozici do několika málo titulů. Byl to už prostě enormní risk.
 • Přehodnotili jsme plány s nákupem nemovitostního fondu FKI s ohledem na výhled na trhu s nemovitostmi. Cash budeme v současnosti alokovat do akciových indexů a k nemovitostem se vrátíme, až se projeví efekt krize (zatím na její výhled nacenění fondů moc nereagovalo).
 • Opět jsme začali nakupovat akcie a to tempem dvojnásobným, než je pravidelný vklad, abychom nahnali promeškané měsíce za poslední kvartál.
 • Defenzivní část PF bude nyní představovat vklad do “opatrné varianty” Finanční rezervy u Portu. Se svým efektivním úrokem 6,00% je to velmi dobrá alternativa ke spořícím a termínovaným účtům.
 • Článek o specifikách nákupu státních dluhopisů za účelem spekulace na pokles sazeb ČNB je stále v přípravě. Bohužel teď musím psát jiné články, pokud se chci v rozumné době habilitovat.😅

A teď už k portfoliu.

Jak si vedlo celé PF?

Během června změnilo PF hodnotu o -2,7%. Mírnou útěchou je, že akciové fondy dostaly na frak ještě víc (SP500 na -8,4%). Poprvé od ledna zahučeli i divi aristokrati a to už stabilizační část PF nedokázala vytlumit (dluhopisy +2,5%) a zabolelo to. Hlavně v absolutních číslech (pravý graf níže) jsme ztratili stejně peněz jako v hororovém březnu na začátku covidu. Jak jsem už zmiňoval, od začátku roku jsme v poklesu -1,3% nominálu. Mentálně se připravujeme na pokles i v červenci.

Zhodnocení portfolia za daný měsíc (sloupce) a kumulativní zhodnocení od založení (křivka) jako relativní výnos v procentech (vlevo) a absolutní výnos normalizovaný na 100 (vpravo). Vodorovná čárkovaná čára vlevo zobrazuje průměrný výnos.

Pokud máte rádi čísla, tak přikládám výpis z vyhodnocení přes různé parametry a sektory, vše vůči CZK.

========================================================= 
Vnitřní míra výnosnosti portfolia (IRR MWRR): 9.6% p.a.
Průměrný výkon podkladových aktiv (TWRR): 8.3% p.a.
Roční volatilita za 1Y / 4Y (TWRR): 4.6% / 8.3% =========================================================
Aktuální měsíční/12m výkon vs. průměrný podkl. aktiv: -2.69% / 7.49% vs. 0.66%
Zhodnocení portfolia od založení (z IRR): 70.44%
Zhodnocení podklad. aktiv od založení (z TWRR): 57.96%
Majetek pocházející z výnosů (vč. bytu): 19.5% (32.0%)
Finanční nezávislost (vůči cíli): ~57%
=========================================================
Výkon složky: akt.m. / prům.m. (z IRR) / 12M / od založ. (z IRR) / Vol 1Y / Vol 4Y
Akcie celkem: -5.24% / 0.65% (0.76%) / 4.69% / 56.58% (69.71%) / 7.06% / 13.39%
P2P celkem: 0.12% / 0.49% (0.83%) / -3.38% / 40.50% (78.22%) / 6.03% / 6.44%
Dluhopisy celkem: 2.50% / 0.52% (0.64%) / 11.65% / 13.79% (17.93%) / 1.45% / 1.09%
Nemovitosti celkem: 0.00% / 1.23% (1.20%) / 22.45% / 132.20% (129.89%) / 11.79% / 20.09%
=========================================================
Výkon podsložky: akt.m. / prům.m. (z IRR) / 12M / od založ. (z IRR) / Vol 1Y / Vol 4Y
České divi akcie: -1.97% / 0.89% (1.16%) / 27.37% / 68.10% (124.13%) / 8.21% / 16.64%
Světové ETF akcie: -7.58% / 0.31% (0.23%) / -10.70% / 23.14% (13.49%) / 11.01% / 16.43%
Světové divi akcie: -6.39% / 0.84% (0.74%) / 2.41% / 35.47% (34.26%) / 7.78% / nan%
Pozemky: 0.00% / 1.23% (1.20%) / 22.45% / 93.84% (129.89%) / 11.79% / 20.09%
Výkon akciových PF

Možná přehlednější než samotná čísla jsou rozklady grafů pro jednotlivá subportfolia PF1–3, pokrývající naše různé akciové zaměření. Grafy docela dobře ukazují, že propady trhů za poslední měsíce se týkaly víc technologií a growth akcií. Pokles na PF2 (světová ETF) je už docela markantní. Bližší info o dlouhodobém složení našeho mixu najdete na stránce portfolio.

Relativní a absolutní výnosy pro segment českých akcií (PF1).
Relativní a absolutní výnosy pro segment ETFek na světové indexy (PF2).
Relativní a absolutní výnosy pro segment US a EU dividendových akcií (PF3).
Výkon P2P a kreditního PF

V současnosti nemáme v tomhle sektoru žádný kapitál, následující graf je tedy spíš pro ukázku vývoje. Fluktuace zisků je daná kurzovým pohybem CZK/EUR.

Relativní a absolutní výnosy pro segment P2P a kreditního trhu (PF4).
Výkon dluhopisového PF

Zatímco v začátcích dluhopisového investování jsme zkoušeli i české korporátní dluhopisy, což bych v současnosti žádnému nováčkovi v podstatě s univerzální platností zakázal, od počátku roku 2020 následovala rotace do státních proti-inflačních dluhopisů. A nemůžeme si to vynachválit.

Relativní a absolutní výnosy pro segment dluhopisů (PF5).

První procentuální pokles výkonnosti je z důvodu diskontování ceny dluhopisu nakoupeného v půlce roku. Státní dluhopisy znamenaly zpočátku sice pokles úroku, ale díky úplně jinému rizikovému profilu jsme do nich mohli nalít mnohem více peněz – absolutní výnosy silně narostly.

V současnosti držíme následující mix emisí státních dluhopisů:

Náš mix emisí proti-inflačních dluhopisů ČR.

Výpočet nárůstu hodnoty dluhopisového PF je jen orientační – každý měsíc jeho výkon počítám z aktuálního meziročního růstu spotřebitelských cen. Ve skutečnosti je pro každou ze čtyř emisí státních dluhopisů je rozhodná jiná meziroční inflace. S tímto zohledněním to pro nás znamená následující přesné výnosy:

Přesné vyplacené výnosy za všechny emise, které máme.
Výkon nemovitostního PF

Tenhle segment jsme zavedli spíš pro formu. Nevlastníme žádný byt, jenom zemědělskou půdu. Její ocenění děláme podle přímých nabídek, co nám chodí do schránky. Ty malé peněžní toky je pachtovné. V sekci portfolio uvidíte, že procentuálně tyhle investice nepředstavují žádný významný podíl majetku (<3%). Ale tak třeba časem.

Relativní a absolutní výnosy pro segment nemovitostí a pozemků (PF6).
Poslední nákupy

Tuto tabulku vedeme hlavně kvůli sobě, abychom na sebe měli bič a s železnou pravidelností každý měsíc nalili peníze do akciového segmentu (70% přebytku příjmů) a do konzervativního (dluhopisového) segmentu (30%) – i když se zrušenými státními dluhopisy nevím, co to teď přesně znamená.

Rozlišujeme pravidelné investice, které bychom měli měsíčně dělat, abychom dosáhli predikce modelu níže, mimořádné investice, které postupně vkládají přebytečnou cash, reinvestice dividend, případně likvidace některých pozic. Čísla v závorkách u tickerů jsou nákupní ceny v denominované měně.

V dubnu, květnu a červnu jsme pravidelně neinvestovali (kromě spekulativního nákupu Monety), protože jsme šetřili na nemovitostní fond kvalifikovaných investorů. Nicméně tuto představu pouštíme na čas k ledu a ve zvýšeném tempu se vracíme k alokaci kapitálu do akcií.

MěsícInvesticeNákup/vkladOdůvodnění/komentář
únor 2024Pravidelná do PF2SXR8 (488,03)Pravidelný vklad
leden 2024Pravidelná do PF3QDVI (8,373)US value akcie
prosinec 2023Pravidelná do PF3QDVI (8,305)US value akcie
listopad 2023Pravidelná do PF5Dr. Max 8,50/28 (100)Zvýšení výnosu konz. části PF
listopad 2023Mimořádná do PF5St. dluhop. 1,95/37 (74,70), St. dluhop. 3,50/35 (91,40)Rebalancování k udržení 70:30 stavby, za prosinec
listopad 2023Pravidelná do PF3QDVI (7,688)US value akcie
listopad 2023Mimořádná do PF2SXR7 (147,76), SXR8 (427,58), UST (57,29), AGED (5,74), XMME (45,86)Větší vklad přebytečné cash
říjen 2023Pravidelná do PF3QDVI (7,464)US value akcie
říjen 2023Pravidelná do PF2SXR7 (142,54)Běžná investice do EU ETF
září 2023Mimořádná do PF2SXR8 (436,54)Místo konzervativní investice
září 2023Pravidelná do PF3PFE (32,92), PPL (23,45), UPS (155,55), PEP (169,51), SPYWBěžná investice, rebalancování
srpen 2023Mimořádná do PF3PRU (90,40), APD (284,98), SKT (22,92), VTR (41,76), EIX (69,75), MMM (98,68), BBY (74,84), ALB (186,76), TGT (124), MDT (84,15), TROW (107,49), KO (60,19), KR (46,84)Realokace z prodejů ČEZ a CZ dividend, rebalancování divi akcií
srpen 2023Pravidelná do PF2SXR8 (424,75)Běžná investice
červenec 2023Mimořádná do PF2SXR8 (433,64)Místo konzervativní investice
červenec 2023Pravidelná do PF3PFE (37,33), PEP (190,20), UPS (188,11), OMC (84,07), TXN (184,69)Rebalancování
červen 2023Pravidelná do PF2SXR8 (426,41)Běžná investice přebytků
květen 2023Pravidelná do PF3PPL (26,14), WBA (29,86), LEG (31,38), TROW (108,62), JNJ (154,40)Rebalancování
květen 2023Mimořádná do PF2XMME (45,94)Namísto konzervativní části PF
květen 2023Likvidace v PF1ČEZ (1205)Snížení expozice z důvodu vysoké volatility a geopol. riziku
duben 2023Pravidelná do PF2XMME (45,22), UST (48,60)Pravidelná do indexů
duben 2023Mimořádná do PF3CMI (234,80)Místo konzervativní investice
duben 2023Likvidace v PF1ČEZ (1178)Snížení expozice z důvodu vysoké volatility a geopol. riziku
březen 2023Pravidelná do PF2SXR8 (384,61)Běžná investice do indexů
březen 2023Mimořádná do PF3PRU (81,76), PFE (40,32)Reinvestice divi, investice místo konzervativní složky
únor 2023Pravidelná do PF3T (19,22), KR (44,64), VZ (40,24), CMCSA (39,17), MTB (161,11), CSCO (47,68), VTR (51,34)Pravidelné navyšování pozic v divi titulech
únor 2023Mimořádná do PF2SXR8 (398,94), XMME (48,01)Kompenzace za neinvestování v lednu
prosinec 2023Pravidelná do PF3PRU (98,80), TGT (145,50), MDT (76,70), CSCO (47,20), VTR (45,18), MMM (118,76)Navyšování pozic v divi titulech
prosinec 2022Likvidace v PF3LAZ (34,79), OGN (28,26), VFC (27,34)Daňová optimalizace, likvidace neperspektivních pozic
prosinec 2022Mimořádná do PF2SXR8 (372,77), SXR7 (135,04)Investice přebytků z prodejů
listopad 2022Pravidelná do PF2SXR8 (395,00)Pokračujeme v akumulaci US.
říjen 2022Mimořádná do PF3TROW (102,33), WBA (33,62), LAZ (32,98), VZ (37,18), EIX (56,98), LEG (32,64)V době nižších cen nakupujeme kvalitní firmy více.
říjen 2022Pravidelná do PF2SXR8 (381,42)Americe v této krizi věříme nejvíc.
září 2022Pravidelná do PF2SXR8 (402,50)Náhradní za srpen.
červenec 2022Pravidelná do PF3BBY (70,09), VFC (44,82)Americký retail ve slevě s dobrou divi.
červenec 2022Likvidace v PF1ČEZ (1091), Moneta (83,28)Snížení expozice na rizikovém trhu, rebalancování.
červenec 2022Mimořádná do PF2SXR8 (393,66), SXR7 (125,74), UST (46.995), AGED (6.118), XMME (47.903)Realokace z prodejů ČEZu a Monety kvůli rebalancování a riziku.
květen 2022Mimořádná do PF1Moneta (79,20)Spekulativní nákup pro účely povinné nabídky převzení ze strany PPF (k níž nedojde).
březen 2022Pravidelná do PF5Dluhopis Direct pojišťovnyPo delší době korp. dluhopis se slušným rizikem.
březen 2022Pravidelná do PF3TXN (180,20)Expozice do technologií.
únor 2022Pravidelná do PF2SXR7 (130,38)Nějak jsme kvůli válce neměli náladu nic speciálního vybírat.
leden 2022Reinvestice divi do PF1ČEZ (805)Výběr se po vývoji v posledním roce pro nás ztenčil na ČEZ a KB.
leden 2022Pravidelná do PF2SXR8 (399,70), SXR7 (146,80)Poklesy na indexech.
prosinec 2021Likvidace v PF2UIMR, EXS2, LYYALikvidace starých a neoptimálních ETF po 3letém testu.
prosinec 2021Pravidelná do PF2SXR7 (151,42) a XMME (52,93)Nechtělo se nám vybírat divi akcii.
listopad 2021Pravidelná do PF3EIX (65,816)Zvětšení expozice do utilit.
říjen 2021Pravidelná do PF3SPYW (22,755)Nevěděli jsme co jiného, euro aristokrati stále nevyrostli
září 2021Reinvestice divi do PF3CMI (227,50)Podhodnocené Industrials
září 2021Pravidelná do PF3VZ (54,30)Telecomu máme málo, další T nechceme.
září 2021Náhrada za srpen do PF3OMC (72,99)Mediální korpo ještě nemáme.
srpen 2021Pravidelná do PF3nic 🙁v procesu...
červenec 2021Pravidelná do PF3PRU (–)Pojišťovací a správcovský aristokrat v dobré kondici za snesitelnou cenu
červen 2021Pravidelná do PF1Moneta (79,30)Neodsouhlasení transakce s PPF
květen 2021Pravidelná do PF3MRK+OGN (75,70)Zvýšení pozice ve pharma, rozumná cena, dobrá divi
duben 2021Pravidelná do PF1KB (659,60)Stále se ještě tolik nezotavila z propadů
březen 2021Přebytky do PF5proti-inflační státní dluhopisy
březen 2021Pravidelná do PF1ČEZ (548)balancování PF
únor 2021Pravidelná do PF3PFE (34,88)větší expozice do pharma, pod prodejním tlakem, divi ok
únor 2021mimořádná do PF2CEMU (130,04), CSPX (328,77), XMME (57,53)plánovaný větší vstup do indexů
leden 2021pravidelná do PF3SPYW (21,48)stále dobrá valuace evropských divi aristokratů
prosinec 2020pravidelná do PF2CEMUbalancujeme rovnoměrně ETFka na Evropu i USA
prosinec 2020reinvestice divi do PF3PPL (27,715)reinvestice nasbíraných dividend
listopad 2020mimořádná do PF2CSPX (307,36), CEMU (117,48), RBOT (8,89)plánovaný větší vstup
listopad 2020pravidelná do PF1ČEZ (472)aby se pořád nenakupoval SP500
říjen 2020pravidelná do PF2CSPX (290,38)rutinní nákup ETF na SP500
září 2020pravidelná do PF2CSPX (285,29)rutinní nákup ETF na SP500
srpen 2020mimořádná do PF1ČEZ (453)reinvestice dividendy
srpen 2020pravidelná do PF3T (29,97), IBM (124,61), WBA (38,74)akcie divi aristokratů s dobrou valuací
červenec 2020pravidelná do PF2SXR8/CSPX (278,24)rutinní nákup ETF na SP500
červen 2020mimořádná do PF3SPYW (20,9)Evropa je stále nízko
červen 2020pravidelná do PF3PPL (28,65), LAZ (32,43)nízké valuace, balancování titulů
květen 2020pravidelná do PF3KO (46,72), LEG (31,25)nízké valuace, dobří aristokraté
květen 2020pravidelná do PF1MONETA (50,10)reinvestice dividend O2
duben 2020pravidelná do PF1KB (532)nízká valuace, dobrá kapitálová pozice
březen 2020mimořádná do PF2SXR7, SXR8ETFka na SP500 a EU
březen 2020mimořádná do PF1ČEZ (427), MONETA (79,20)Obecné výprodeje, vysoké divi výnosy
březen 2020pravidelná do PF1KB (735)Obecné výprodeje, malá pozice v KB
únor 2020mimořádná do PF3MMM (157,85), WBA (51,14), CAH (51,34), T (37,15), PCBT (15,56), IRM (31,85), CMI (163,22), OZK (27,29), UPS (93,96), ADM (35,95)Využití dvou poklesů v měsíci
únor 2020pravidelná do PF3SPYW (24,98)Rozšiřování EU divi aristokratů
prosinec 2019mimořádná do PF3IBM (134,13), SPYW (24,14)Hlavně rozšíření evropské expozice, IBM nenarostla
prosinec 2019pravidelná do PF1ČEZ (503)Využití poklesu, dostavby se nebojíme, slibný výhled
listopad 2019mimořádná do PF3KO (53,38)Níže platí i pro Coca-Colu, jen valuace je trochu vyšší; ale chceme robustnost
listopad 2019pravidelná do PF3PEP (135,29)Robustní růst zisků u PepsiCo i přes krizi 2008, rozumná divi, valuace ok
říjen 2019mimořádná do PF1KB (783), Moneta (72,45), ČEZ (518), O2 (216,5) a Kofola (289)Využíváme propadu na Pražské burze a výrazněji dokupujeme všechny naše pozice.
říjen 2019pravidelná do PF3JNJ (131,46), VTR (65,95)Sektor necyklické spotřeby a zdravotnický REIT, oba v mírném propadu, zvyšujeme pozice
září 2019mimořádná do PF1O2 (216,50 a 218), Moneta (74,95), CEZ (523)dividendové výnosy stále rostou, průměrujeme
září 2019pravidelní do PF3CAH (48,56)Health care je defenzivní
červenec 2019reinvestice divi do PF1O2 (220,50)Rebalancování PF českých akcií reinvesticí CZ dividend
červenec 2019mimořádná do PF3PPL (29,75), KR (22,23), LAZ (35,53)Distributor a výrobce energie, řetězec supermarketů a investiční manažer
červenec 2019pravidelná do PF3JNJ (132,13)Gigant v oblasti necyklické spotřeby, odolný v krizích, za fér cenu
červen 2019mimořádná do PF3SKT (16,06), IRM (30,93) a VTR (66,97)První REITy v PF: outlety pod tlakem, rozjeté datové sklady a konzervativní zdravotnictví
červen 2019mimořádná do PF1O2 (216,50)Lokální pokles k divi výnosu ~9,7%, doteď malá pozice s ohledem na výnos
červen 2019pravidelná do PF33M Company (MMM; 169,23)Americký dividendový aristokrat, 60 let navyšování dividend, průmyslový a spotřební gigant, nízká valuace
květen 2019pravidelná do PF4vklad do platformy MintosStále stabilnější inovující platforma, zatím nemáme obavy
květen 2019založení PF3T (31,18), IBM (134,40), PBCT (16,20), LEG (37,87), TGT (70,70), WBA (52,83),
ADM (41,08), TROW (104,35), ALB (69,88),
SPYW (23,15)
zakládající sada dividendových US a EU aristokratů, nízká valuace, slibný růst do budoucna, evropské akcie pomocí ETF
květen 2019mimořádná do PF4založení PeerBerryDiverzifikace platformy k Mintosu, solidní review
květen 2019výběr z PF4likvidace TwinaVýběr zbytku peněz kvůli neuspokojivé finanční situaci platformy
duben 2019pravidelná do PF1Moneta (73,20)vysoký výnos, lokální pokles ocenění
duben 2019mimořádná do PF1KB (868), O2 (249), ČEZ (531,50)ČEZ a KB s růstovým potenciálem, O2 vysoký divi výnos
duben 2019výběr z PF4likvidace TwinaVýběr poloviny peněz kvůli nepěkné finanční situaci platformy, zbytek stále zainvestovaný
březen 2019pravidelná do PF4vklad do Mintos
Finanční nezávislost

FI je pro nás způsob, jak se popasovat s časovým rozkladem hodnoty peněz. Je to pro nás důvod peníze mít a nějak je zhodnocovat. Doufáme, že nás FI rozhoupe udělat kariérní změny, které nám umožní prožít život taky ještě trochu jinak a… troufaleji.

Srovnání růstu hodnoty PF vůči modelu uvažující zhodnocení na úrovni 5% a 7% nad inflaci. Vše vůči poměrně velkorysému finančnímu cíli. Jak vidíme, začátek roku 2022 je prostě špatná kombinace vysoké meziroční inflace a poklesu PF. Inflace přidává do tohoto grafu dodatečnou volatilitu, takže to asi bude krasojízda. Nechme se překvapit.

Jednoduchý model růstu PF, založený na 5% a 7% zhodnocení nad inflaci akciové složky PF a investování 75% příjmů. Modrá křivka je realita inflačně očištěného portfolia vyjádřeného v CZK. Vlevo zoom grafu napravo.

Díky za přečtení.

4 komentáře: „Zhodnocení PF za červen 2022

 • Ahoj Skejwine, díky za krásné shrnutí a zamyšlení nad financemi. Je obohacující číst tvé články. Nejen, že jsou napsány správně česky, což je dnes spíše výjimka, ale oproti jiným investičním blogům jsou zde články zveřejňovány pravidelně i v době medvědího trhu. Držím palce v docentúře.

  Co myslíš tímto: “Trošku nám dochází s českými akciemi trpělivost.”

  Monetu nevlastním, ale ČEZu dost a budu držet. Pokud bude stažen stejně jako BAATELEC, BAAPEGAS, můžou burzu zavřít, to je pravda.

  Reagovat
 • Ahoj,

  pripojuji se k Jardovi, diky za clanek, forma i obsah jsou vynikajici; malo co je v dnesni dobe takhle krasne intelektualne stimulujici.

  Reagovat
 • Zdar Skejwi, nehodíš pak prosím nějaké bližší info k tomu Firstrade – dosavadní zkušenosti, jak ti přijde platforma (vzhled, uživatelská přívětivost), zda tam za něco vůbec platíš (zdálo se mi, že tam mají poplatky 0 za akcie/ETF), rady a tipy či problémy při založení účtu apod.?

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *