Zápisky o tvorbě investičního portfolia

ÚvahyVyhodnocení portfolia

Důchod je jinde – vyhodnocení PF za září 2023

Jak si naše portfolio vedlo v turbulentnějším září a co to znamená, že důchod je jinde? Na obě otázky nabídne odpovědi pravidelné ohlédnutí se za našimi investičními kroky.

Včera jsem si po dlouhé době znovu přečetl Kunderův román Život je jinde. V průběhu knihy autor několikrát předefinoval, co tímto zvláštním pojmem, život je jinde, vlastně myslí. Od úzkosti z definitivností našich voleb v životě, přes klasické FOMO (“život je pořád jinde, než jsem já”), až po nesoulad života ve světě starém a světě po únoru 1948.

Kundera ten pojem představuje poměrně tragicky. Není sporu, že hrdinové mají pravdu, když život nenachází tam, kde se dal čekat (a taková situace je Kunderovsky směšná). Ale tragika nastupuje, když si čtenář uvědomí, že není jasné, kde jej hledat. A že dost možná není nikde, nikde v dosahu hrdinů příběhu.

Přemýšlení o Kunderově Jaromilovi navíc právě teď nabírá zajímavých rozměrů. Od začátku léta, kdy se politici za STAN v médii pozastavili nad možností vytvoření veřejnoprávního penzijního fondu jakožto konkurence pro doplňkové penzijní spoření, jsem se totiž začal zajímat o evropské důchodové systémy.

Do této těžké, nudné a lehce depresivní četby mě hnaly a ženou stále častější prohlášení v médiích o tom, že tváří v tvář demografickému vyčerpání I. pilíře v 50. a 60. letech je třeba hledat zásluhové jádro českého důchodového systému jinde.

A obdobně jako u Kundery mi najednou připadá, že je to situace na výsost směšná, když čeští politici a ekonomové po 30 letech důrazného nicnedělání a promarněných reforem zjišťují, obdobně jako Jaromil a jeho snoví souputníci, že důchod je jinde.

Ale pak hned v druhém dechu přichází očekávaná tragika, která člověka intelektuálně odzbrojuje. A je to právě ve chvíli, kdy se v náhlém procitnutí všichni snažíme najít, kde ten důchod vlastně je, když už je jinde.

Jaromil po setkání s touto tragikou umírá prochlazením na balkóně. Ale tak to byl básník, ten si to mohl dovolit. Český penzijní systém to tak snadné mít nebude.


A teď už jak si to naše důchodové PF vedlo:

Jaké jsou naše investiční aktuality za poslední měsíce?

 • Pokračujeme v pravidelných měsíčních vkladech všech přebytků do dynamické složky PF, abychom drželi poměr ke konzervativní části ~70:30.
 • Navzdory krokům mnohých, doporučujících prodej státních proti-inflačních dluhopisů, my si je necháváme. Tento produkt už koupit nepůjde a důvody, které nás přiměly k jejich nákupu, stále trvají. A to i když inflace i nadále výrazně klesne. Konkrétnější důvody jsem shrnul na P2Pfóru.
 • Jelikož jsme s mým účtem u Swissquote spokojeni a patří mezi nejbezpečnější brokery dostupné pro českého investora, který neúčtuje custody poplatky, chystáme otevření druhé účtu a opět přesun části portfolia tam na uskladnění (na nákupy se nehodí). Pokud byste chtěli referral na 100 EUR za otevření, můžete mi napsat.

A teď už k portfoliu samotnému.

Jak si vedlo celé PF?

Za září snížilo PF hodnotu o -0,51% (vše vždy přepočteno do CZK). Zatímco indexy a především US value akcie nám klesaly výrazně více (-1%, resp. -1,5%), z propadu mu pomáhaly české akcie s kladnou nulou a proti-inflační dluhopisy (0,6%).

Významným problém zůstává inflace, která ale začíná opadávat a umožňuje indexu finanční nezávislosti opět pomalu růst (nyní na ~65%, graf na konci článku). V hotovosti držíme cca 3% portfolia, což nám aktuálně nijak extrémně nevadí, protože to leží na stále rozumném úroku na spořáku.

Zhodnocení portfolia za daný měsíc (sloupce) a kumulativní zhodnocení od založení (křivka) jako relativní výnos v procentech (vlevo) a absolutní výnos normalizovaný na 100 (vpravo). Vodorovná čárkovaná čára vlevo zobrazuje průměrný výnos.

Pokud máte rádi čísla, tak přikládám výpis z vyhodnocení přes různé parametry a sektory, vše vůči CZK.

========================================================= 
Vnitřní míra výnosnosti portfolia (IRR MWRR): 9.1% p.a.
Průměrný výkon podkladových aktiv (TWRR): 8.3% p.a.
Roční volatilita za 1Y / 4Y (TWRR): 8.0% / 9.2% =========================================================
Aktuální měsíční/12m výkon vs. průměrný podkl. aktiv: -0.51% / 12.69% vs. 0.67%
Zhodnocení portfolia od založení (z IRR): 85.39%
Zhodnocení podklad. aktiv od založení (z TWRR): 74.66%
Majetek pocházející z výnosů (vč. bytu): 24.3% (34.4%)
Finanční nezávislost (vč. inflace): ~65%
=========================================================
Výkon složky: akt.m. / prům.m. (z IRR) / 12M / od založ. (z IRR) / Vol 1Y / Vol 4Y
Akcie celkem: -0.99% / 0.63% (0.68%) / 14.18% / 70.07% (77.18%) / 12.66% / 14.20%
P2P celkem: 1.31% / 0.30% (0.83%) / -7.79% / 28.75% (101.38%) / 6.66% / 7.21%
Dluhopisy celkem: 0.57% / 0.64% (0.79%) / 11.92% / 28.82% (37.81%) / 0.52% / 1.12%
Nemovitosti celkem: 0.00% / 1.02% (1.00%) / 0.88% / 134.24% (133.23%) / 0.84% / 15.23%
Cash ekviv. celkem: 0.54% / 0.41% (0.43%) / 5.59% / 6.29% (7.15%) / 2.01% / nan%
=========================================================
Výkon podsložky: akt.m. / prům.m. (z IRR) / 12M / od založ. (z IRR) / Vol 1Y / Vol 4Y
České divi akcie: 0.04% / 0.90% (1.09%) / 34.73% / 83.61% (150.50%) / 13.08% / 17.71%
Světové ETF akcie: -0.97% / 0.46% (0.53%) / 17.42% / 39.27% (46.01%) / 13.68% / 16.98%
Světové divi akcie: -1.50% / 0.59% (0.40%) / -1.50% / 36.05% (24.39%) / 15.65% / 14.54%
Pozemky: 0.00% / 1.02% (1.00%) / 0.88% / 94.72% (133.23%) / 0.84% / 15.23%
Výkon akciových PF

Možná přehlednější než samotná čísla jsou rozklady grafů pro jednotlivá subportfolia PF1–7, pokrývající naše různé akciové zaměření. Rychlé info o aktuálním rozložení PF do těchto složek ilustrují následující koláče (podrobnější, ale ne zcela aktuální strategii najdete v sekci Portfolio).

Složení PF z jednotlivých investičních tříd (vlevo) a našich sub-portfolií (PF1-7) k závěru měsíce.

Grafy docela dobře ukazují, zatímco growth akcie (reprezentované v PF2) trpěly v roce 2022, letos jsou pod tlakem defenzivní akcie (PF3). Bližší info o dlouhodobém složení našeho mixu najdete na stránce portfolio. Srovnejte také relativní volatilitu jednotlivých segmentů – třeba takové PF2 a PF3 by se mi nechtělo vlastnit samostatně. Ale v mixu celkového PF to dělá příjemný, i když možná ne tak rychlý, celkem kontinuální růst.

Relativní a absolutní výnosy pro segment českých akcií (PF1).
Relativní a absolutní výnosy pro segment ETFek na světové indexy (PF2).
Relativní a absolutní výnosy pro segment US a EU dividendových akcií (PF3).
Výkon P2P a kreditního PF

V současnosti nemáme v tomhle sektoru žádný kapitál, následující graf je tedy spíš pro ukázku předchozího vývoje. Fluktuace zisků od exitu (počátek roku 2020) je daná kurzovým pohybem CZK/EUR.

Relativní a absolutní výnosy pro segment P2P a kreditního trhu (PF4).
Výkon dluhopisového PF

Zatímco v začátcích dluhopisového investování jsme zkoušeli i české korporátní dluhopisy, což bych v současnosti každému nováčkovi v podstatě s univerzální platností zakázal, od počátku roku 2020 následovala rotace do státních proti-inflačních dluhopisů. A nemůžeme si to vynachválit.

Relativní a absolutní výnosy pro segment dluhopisů (PF5).

První procentuální pokles výkonnosti (květen 2018) je z důvodu diskontování ceny dluhopisu nakoupeného v půlce roku. Státní dluhopisy znamenaly zpočátku sice pokles úroku, ale díky úplně jinému rizikovému profilu jsme do nich mohli nalít mnohem více peněz – absolutní výnosy silně narostly. A dnes “díky” inflaci rostou i ty relativní.

V současnosti držíme následující mix emisí státních dluhopisů:

Náš mix emisí proti-inflačních dluhopisů ČR.

Výpočet nárůstu hodnoty dluhopisového PF je jen orientační – každý měsíc jeho výkon počítám z aktuálního meziročního růstu spotřebitelských cen. Ve skutečnosti je pro každou ze čtyř emisí státních dluhopisů je rozhodná jiná meziroční inflace. Jednou za kvartál ale hodnotu PF5 opravíme o skutečnou likvidační hodnotu účtu (vizte ty dva píky v r. 2022). V delším horizontu je vyhodnocení realistické.

Výkon nemovitostního PF

Tenhle segment jsme zavedli spíš pro formu. Nevlastníme žádný byt, jenom zemědělskou půdu. Její ocenění děláme podle přímých nabídek, co nám chodí do schránky. Ty malé peněžní toky je pachtovné. V sekci portfolio uvidíte, že procentuálně tyhle investice nepředstavují žádný významný podíl majetku (<3%). Ale tak třeba časem.

Relativní a absolutní výnosy pro segment nemovitostí a pozemků (PF6).
Poslední nákupy

Tuto tabulku vedeme hlavně kvůli sobě, abychom na sebe měli bič a s železnou pravidelností každý měsíc nalili peníze do akciového segmentu (70% přebytku příjmů) a do konzervativního (dluhopisového) segmentu (30%) – i když se zrušenými státními dluhopisy nevím, co to teď přesně znamená. Zároveň věřím v transparenci, ukazuju prostě to, co s PF dělám, a nic neskrývám. Pokud se někdo chce inspirovat vyváženější strategií s cílem okolo 5% p.a. nad inflaci (v současnosti to samozřejmě možné není), tak se klidně inspirovat může. Berme to ale spíš jako ukázku principů, ne návod na konkrétní kroky.

Rozlišujeme pravidelné investice, které bychom měli měsíčně dělat, abychom dosáhli predikce modelu níže, mimořádné investice, které postupně vkládají přebytečnou cash nebo opravují nějaká opomenutí a chyby 😅 , reinvestice dividend, případně likvidace některých pozic. Čísla v závorkách u tickerů jsou nákupní/prodejní ceny v denominované měně.

MěsícInvesticeNákup/vkladOdůvodnění/komentář
únor 2024Pravidelná do PF2SXR8 (488,03)Pravidelný vklad
leden 2024Pravidelná do PF3QDVI (8,373)US value akcie
prosinec 2023Pravidelná do PF3QDVI (8,305)US value akcie
listopad 2023Pravidelná do PF5Dr. Max 8,50/28 (100)Zvýšení výnosu konz. části PF
listopad 2023Mimořádná do PF5St. dluhop. 1,95/37 (74,70), St. dluhop. 3,50/35 (91,40)Rebalancování k udržení 70:30 stavby, za prosinec
listopad 2023Pravidelná do PF3QDVI (7,688)US value akcie
listopad 2023Mimořádná do PF2SXR7 (147,76), SXR8 (427,58), UST (57,29), AGED (5,74), XMME (45,86)Větší vklad přebytečné cash
říjen 2023Pravidelná do PF3QDVI (7,464)US value akcie
říjen 2023Pravidelná do PF2SXR7 (142,54)Běžná investice do EU ETF
září 2023Mimořádná do PF2SXR8 (436,54)Místo konzervativní investice
září 2023Pravidelná do PF3PFE (32,92), PPL (23,45), UPS (155,55), PEP (169,51), SPYWBěžná investice, rebalancování
srpen 2023Mimořádná do PF3PRU (90,40), APD (284,98), SKT (22,92), VTR (41,76), EIX (69,75), MMM (98,68), BBY (74,84), ALB (186,76), TGT (124), MDT (84,15), TROW (107,49), KO (60,19), KR (46,84)Realokace z prodejů ČEZ a CZ dividend, rebalancování divi akcií
srpen 2023Pravidelná do PF2SXR8 (424,75)Běžná investice
červenec 2023Mimořádná do PF2SXR8 (433,64)Místo konzervativní investice
červenec 2023Pravidelná do PF3PFE (37,33), PEP (190,20), UPS (188,11), OMC (84,07), TXN (184,69)Rebalancování
červen 2023Pravidelná do PF2SXR8 (426,41)Běžná investice přebytků
květen 2023Pravidelná do PF3PPL (26,14), WBA (29,86), LEG (31,38), TROW (108,62), JNJ (154,40)Rebalancování
květen 2023Mimořádná do PF2XMME (45,94)Namísto konzervativní části PF
květen 2023Likvidace v PF1ČEZ (1205)Snížení expozice z důvodu vysoké volatility a geopol. riziku
duben 2023Pravidelná do PF2XMME (45,22), UST (48,60)Pravidelná do indexů
duben 2023Mimořádná do PF3CMI (234,80)Místo konzervativní investice
duben 2023Likvidace v PF1ČEZ (1178)Snížení expozice z důvodu vysoké volatility a geopol. riziku
březen 2023Pravidelná do PF2SXR8 (384,61)Běžná investice do indexů
březen 2023Mimořádná do PF3PRU (81,76), PFE (40,32)Reinvestice divi, investice místo konzervativní složky
únor 2023Pravidelná do PF3T (19,22), KR (44,64), VZ (40,24), CMCSA (39,17), MTB (161,11), CSCO (47,68), VTR (51,34)Pravidelné navyšování pozic v divi titulech
únor 2023Mimořádná do PF2SXR8 (398,94), XMME (48,01)Kompenzace za neinvestování v lednu
prosinec 2023Pravidelná do PF3PRU (98,80), TGT (145,50), MDT (76,70), CSCO (47,20), VTR (45,18), MMM (118,76)Navyšování pozic v divi titulech
prosinec 2022Likvidace v PF3LAZ (34,79), OGN (28,26), VFC (27,34)Daňová optimalizace, likvidace neperspektivních pozic
prosinec 2022Mimořádná do PF2SXR8 (372,77), SXR7 (135,04)Investice přebytků z prodejů
listopad 2022Pravidelná do PF2SXR8 (395,00)Pokračujeme v akumulaci US.
říjen 2022Mimořádná do PF3TROW (102,33), WBA (33,62), LAZ (32,98), VZ (37,18), EIX (56,98), LEG (32,64)V době nižších cen nakupujeme kvalitní firmy více.
říjen 2022Pravidelná do PF2SXR8 (381,42)Americe v této krizi věříme nejvíc.
září 2022Pravidelná do PF2SXR8 (402,50)Náhradní za srpen.
červenec 2022Pravidelná do PF3BBY (70,09), VFC (44,82)Americký retail ve slevě s dobrou divi.
červenec 2022Likvidace v PF1ČEZ (1091), Moneta (83,28)Snížení expozice na rizikovém trhu, rebalancování.
červenec 2022Mimořádná do PF2SXR8 (393,66), SXR7 (125,74), UST (46.995), AGED (6.118), XMME (47.903)Realokace z prodejů ČEZu a Monety kvůli rebalancování a riziku.
květen 2022Mimořádná do PF1Moneta (79,20)Spekulativní nákup pro účely povinné nabídky převzení ze strany PPF (k níž nedojde).
březen 2022Pravidelná do PF5Dluhopis Direct pojišťovnyPo delší době korp. dluhopis se slušným rizikem.
březen 2022Pravidelná do PF3TXN (180,20)Expozice do technologií.
únor 2022Pravidelná do PF2SXR7 (130,38)Nějak jsme kvůli válce neměli náladu nic speciálního vybírat.
leden 2022Reinvestice divi do PF1ČEZ (805)Výběr se po vývoji v posledním roce pro nás ztenčil na ČEZ a KB.
leden 2022Pravidelná do PF2SXR8 (399,70), SXR7 (146,80)Poklesy na indexech.
prosinec 2021Likvidace v PF2UIMR, EXS2, LYYALikvidace starých a neoptimálních ETF po 3letém testu.
prosinec 2021Pravidelná do PF2SXR7 (151,42) a XMME (52,93)Nechtělo se nám vybírat divi akcii.
listopad 2021Pravidelná do PF3EIX (65,816)Zvětšení expozice do utilit.
říjen 2021Pravidelná do PF3SPYW (22,755)Nevěděli jsme co jiného, euro aristokrati stále nevyrostli
září 2021Reinvestice divi do PF3CMI (227,50)Podhodnocené Industrials
září 2021Pravidelná do PF3VZ (54,30)Telecomu máme málo, další T nechceme.
září 2021Náhrada za srpen do PF3OMC (72,99)Mediální korpo ještě nemáme.
srpen 2021Pravidelná do PF3nic 🙁v procesu...
červenec 2021Pravidelná do PF3PRU (–)Pojišťovací a správcovský aristokrat v dobré kondici za snesitelnou cenu
červen 2021Pravidelná do PF1Moneta (79,30)Neodsouhlasení transakce s PPF
květen 2021Pravidelná do PF3MRK+OGN (75,70)Zvýšení pozice ve pharma, rozumná cena, dobrá divi
duben 2021Pravidelná do PF1KB (659,60)Stále se ještě tolik nezotavila z propadů
březen 2021Přebytky do PF5proti-inflační státní dluhopisy
březen 2021Pravidelná do PF1ČEZ (548)balancování PF
únor 2021Pravidelná do PF3PFE (34,88)větší expozice do pharma, pod prodejním tlakem, divi ok
únor 2021mimořádná do PF2CEMU (130,04), CSPX (328,77), XMME (57,53)plánovaný větší vstup do indexů
leden 2021pravidelná do PF3SPYW (21,48)stále dobrá valuace evropských divi aristokratů
prosinec 2020pravidelná do PF2CEMUbalancujeme rovnoměrně ETFka na Evropu i USA
prosinec 2020reinvestice divi do PF3PPL (27,715)reinvestice nasbíraných dividend
listopad 2020mimořádná do PF2CSPX (307,36), CEMU (117,48), RBOT (8,89)plánovaný větší vstup
listopad 2020pravidelná do PF1ČEZ (472)aby se pořád nenakupoval SP500
říjen 2020pravidelná do PF2CSPX (290,38)rutinní nákup ETF na SP500
září 2020pravidelná do PF2CSPX (285,29)rutinní nákup ETF na SP500
srpen 2020mimořádná do PF1ČEZ (453)reinvestice dividendy
srpen 2020pravidelná do PF3T (29,97), IBM (124,61), WBA (38,74)akcie divi aristokratů s dobrou valuací
červenec 2020pravidelná do PF2SXR8/CSPX (278,24)rutinní nákup ETF na SP500
červen 2020mimořádná do PF3SPYW (20,9)Evropa je stále nízko
červen 2020pravidelná do PF3PPL (28,65), LAZ (32,43)nízké valuace, balancování titulů
květen 2020pravidelná do PF3KO (46,72), LEG (31,25)nízké valuace, dobří aristokraté
květen 2020pravidelná do PF1MONETA (50,10)reinvestice dividend O2
duben 2020pravidelná do PF1KB (532)nízká valuace, dobrá kapitálová pozice
březen 2020mimořádná do PF2SXR7, SXR8ETFka na SP500 a EU
březen 2020mimořádná do PF1ČEZ (427), MONETA (79,20)Obecné výprodeje, vysoké divi výnosy
březen 2020pravidelná do PF1KB (735)Obecné výprodeje, malá pozice v KB
únor 2020mimořádná do PF3MMM (157,85), WBA (51,14), CAH (51,34), T (37,15), PCBT (15,56), IRM (31,85), CMI (163,22), OZK (27,29), UPS (93,96), ADM (35,95)Využití dvou poklesů v měsíci
únor 2020pravidelná do PF3SPYW (24,98)Rozšiřování EU divi aristokratů
prosinec 2019mimořádná do PF3IBM (134,13), SPYW (24,14)Hlavně rozšíření evropské expozice, IBM nenarostla
prosinec 2019pravidelná do PF1ČEZ (503)Využití poklesu, dostavby se nebojíme, slibný výhled
listopad 2019mimořádná do PF3KO (53,38)Níže platí i pro Coca-Colu, jen valuace je trochu vyšší; ale chceme robustnost
listopad 2019pravidelná do PF3PEP (135,29)Robustní růst zisků u PepsiCo i přes krizi 2008, rozumná divi, valuace ok
říjen 2019mimořádná do PF1KB (783), Moneta (72,45), ČEZ (518), O2 (216,5) a Kofola (289)Využíváme propadu na Pražské burze a výrazněji dokupujeme všechny naše pozice.
říjen 2019pravidelná do PF3JNJ (131,46), VTR (65,95)Sektor necyklické spotřeby a zdravotnický REIT, oba v mírném propadu, zvyšujeme pozice
září 2019mimořádná do PF1O2 (216,50 a 218), Moneta (74,95), CEZ (523)dividendové výnosy stále rostou, průměrujeme
září 2019pravidelní do PF3CAH (48,56)Health care je defenzivní
červenec 2019reinvestice divi do PF1O2 (220,50)Rebalancování PF českých akcií reinvesticí CZ dividend
červenec 2019mimořádná do PF3PPL (29,75), KR (22,23), LAZ (35,53)Distributor a výrobce energie, řetězec supermarketů a investiční manažer
červenec 2019pravidelná do PF3JNJ (132,13)Gigant v oblasti necyklické spotřeby, odolný v krizích, za fér cenu
červen 2019mimořádná do PF3SKT (16,06), IRM (30,93) a VTR (66,97)První REITy v PF: outlety pod tlakem, rozjeté datové sklady a konzervativní zdravotnictví
červen 2019mimořádná do PF1O2 (216,50)Lokální pokles k divi výnosu ~9,7%, doteď malá pozice s ohledem na výnos
červen 2019pravidelná do PF33M Company (MMM; 169,23)Americký dividendový aristokrat, 60 let navyšování dividend, průmyslový a spotřební gigant, nízká valuace
květen 2019pravidelná do PF4vklad do platformy MintosStále stabilnější inovující platforma, zatím nemáme obavy
květen 2019založení PF3T (31,18), IBM (134,40), PBCT (16,20), LEG (37,87), TGT (70,70), WBA (52,83),
ADM (41,08), TROW (104,35), ALB (69,88),
SPYW (23,15)
zakládající sada dividendových US a EU aristokratů, nízká valuace, slibný růst do budoucna, evropské akcie pomocí ETF
květen 2019mimořádná do PF4založení PeerBerryDiverzifikace platformy k Mintosu, solidní review
květen 2019výběr z PF4likvidace TwinaVýběr zbytku peněz kvůli neuspokojivé finanční situaci platformy
duben 2019pravidelná do PF1Moneta (73,20)vysoký výnos, lokální pokles ocenění
duben 2019mimořádná do PF1KB (868), O2 (249), ČEZ (531,50)ČEZ a KB s růstovým potenciálem, O2 vysoký divi výnos
duben 2019výběr z PF4likvidace TwinaVýběr poloviny peněz kvůli nepěkné finanční situaci platformy, zbytek stále zainvestovaný
březen 2019pravidelná do PF4vklad do Mintos
Finanční nezávislost

FI je pro nás způsob, jak se popasovat s časovým rozkladem hodnoty peněz. Je to pro nás důvod peníze mít, vydělávat a nějak je zhodnocovat. Doufáme, že nás FI rozhoupe udělat kariérní změny, které nám umožní prožít život taky ještě trochu jinak a… troufaleji.

Srovnání růstu hodnoty PF vůči modelu uvažující zhodnocení na úrovni 5% a 7% nad inflaci. Vše vůči poměrně velkorysému finančnímu cíli. Jak vidíme, od konce roku 2021 je to prostě špatná kombinace vysoké inflace a výnosu PF, který ji nepřekoná. Pokud by inflace nebyla, FI bychom dnes už měli na 96%. Ale inflace je a je vysoká, takže se už dlouho mrcasíme okolo 60% a teprve nedávno jsme se od této hladiny odlepilo. Inflace navíc přidává do tohoto grafu dodatečnou volatilitu, takže to asi bude krasojízda i nadále. Ale nechme se od života překvapit.

Jednoduchý model růstu PF, založený na 5% a 7% zhodnocení nad inflaci akciové složky PF a investování 75% příjmů. Modrá křivka je realita inflačně očištěného portfolia vyjádřeného v CZK. Vlevo zoom grafu napravo.

Díky za přečtení.
Z Prahy zdraví
Skejwi.

13 komentářů: „Důchod je jinde – vyhodnocení PF za září 2023

 • Ahoj, trochu jsem se ztratil v těch brokerech.. Měl jsem za to,že jako “bezpečný trezor” chcete použít first trade a postupně tam přesouváš akcie a nějak jsem nepostřehl tu změnu na swissquote (vyhledáváním jsem se dostal jen na zmínky o jeho vysoké garanci,ale také velkých poplatcích). Uteklo mi nějaké info,nebo to nikde zmíněno není?🤔🙂

  Reagovat
  • Tak krátké info o Swiss jsem koukám přehlédl v minulém vyhodnocení.
   Každopádně za mě hlasuji pro nějaký alespoň krátký článek o brokerech – proč jste nakonec vybrali tak, jak jste vybrali (ne/výhody, zkušenosti se založením a jak na převody akcií)..a proč byl First trade slepá cesta (alespoň se to tak zdá, protože už ho nějakou dobu v článcích nezmiňuješ 🙂 )?
   Myslím si , že je to téma, které zajímá větší počet čtenářů 😉 L.

   Reagovat
   • Díky za připomínku Firstrade. Pořád si myslím, že je to bezpečný trezor, ale s nevýhodou US estate tax a horší ergonomie převodů dolarů po světě. Protože se ukázalo, že nově vzniknuvší Swissquote Luxembourg neúčtuje custody fee, jeví se nám teď jako “lepší” trezor — ne ve smyslu bezpečnosti, ale kvůli těm daním. V každém případě oboje je fajn. Aktuální rozdělení mezi brokery je zde:
    Rozložení portfolia mezi brokery.

    Reagovat
    • Pokud to správně chápu, tak v lux mají garanční fond na 100k EUR? To je fajn a důvěřoval bych mu daleko více než tomu maďarskému 😀
     Je škoda, že Swiss je tak drahý…resp. on vlastně není drahý (0,1% z obchodu je celkem v pohodě) ale míří na větší objemy, takže minimum 15 eur/obchod ..což je trochu nevýhodné pro nás menší dělající DCA…

     Koukal jsem na ty transfery z IB do Swiss a přijde mi to jako celkem peklo 😀 Je potřeba vypsat ten PDF form u Swiss, to samé vyplnit u IB a pak doufat, že se spolu brokeři domluví a celé to nějak klapne? 😀 zlatý ACAT evropa se má ještě co učit…navíc jsem nebyl u IB schopný najít v ceníku kolik že to vlastně stojí?

     Každopádně děkuji za další zajímavý tip na brokera…do First trade se mi bohužel moc nechtělo..kvůli horším převodům dolarů za moře a taky si myslím, že jakožto EU investor bych při jakémkoliv problému s US brokerem tahal za hodně krátký konec provázku…+ k tomu zmíněná estate tax, o které vlastně stále nikdo nic moc ověřeného neví :/

     Reagovat
     • Tak ne..jsem se špatně koukal.. kompenzace od lux fondu (SIIL) jsou taky jen 20k EUR jako ve zbytku EU.. 🙁

 • Ahoj, portfolio 70/30 stanovujete dle nákupních cen nebo dle současných, tržních cen produktů? A zohledňujete v tom též současný kurz vůči Kč?

  Reagovat
 • “i když se zrušenými státními dluhopisy nevím, co to teď přesně znamená”, aspon k uvaham (aspon testovacim :)):
  – dlouhe ceske statni dluhopisy v techto dnech 4.8% vynos do splatnosti (navic existuji emise, ktere maji nedanene vyplaty kuponu)
  – us statni dlouhe dluhopisy 5%

  Rozhodnuti zavisi samozrejme na tom, jakou kdo ocekava inflaci a dalsi vyvoj sazeb.

  Diky za praci, kterou delate.

  Reagovat
  • Dík za postřeh — takhle část textu je trochu neaktuální, v současnosti sleduju přesně ty US a CZ dluhopisy, které zmiňujete. Nejspíš zvolím CZ kvůli měnové expozici.

   Reagovat
 • Také by mě zajímaly konkrétní CZ dluhopisy. Kde je nakoupit a jaké. Děkuji za případné info.
  Jinak opravdu skvělá práce! 🙂

  Reagovat
  • Koupit lze na Patrii, jednotlivy nakup ale minimalne za 200,000 CZK. Nedanene jsou emise cz statnich dluhopisu vznikle od roku 2021.

   Reagovat
 • Jak prosím počítáš prezentovaný výkon celého porfolia? Zde třeba -0,51% Je to změna nominální hodnoty nebo TWRR?
  Díky za skvělej blog!

  Reagovat
  • Meziměsíční změna PF je jednoduše změna jeho kapitálové hodnoty po odečtení vkladů ten měsíc. Počítám, že průměrně dochází ke vkladům 15. dne v měsíci, což nutně nemusí být pravda. Jelikož je ale vklad většinou dramaticky menší než velikost celého PF, jde o zanedbatelnou chybu.
   Průměrné roční výnosy celého PF i jeho segmentů pak už počítám podle dvou standardních metrik, tedy time-weighted (TWRR) and money-weighted rate of return (MWRR). První je průměrný roční výnos podkladových aktiv bez zohlednění časování a velikosti jednotlivých vkladů (jde o geometrický průměr kumulativních měsíčních výnosů výše). Druhý výpočet tyto vklady zohledňuje a někdy se mu také říká internal rate of return (IRR).

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *